Kerkdienst Geertekerk met Arie Nico Verheul

Lybrich Wieringa Kerkdienst Geertekerk met Arie Nico Verheul
Datum 19 juli
Tijd 10:30 uur
Locatie Geertekerk

Over de dienst: Deze wereld omgekeerd – Een nieuwe kijk op Paulus

De vaak verguisde Paulus mag zich de laatste tijd verheugen in een groeiende belangstelling van filosofen. De vernietigende kritiek van Nietzsche ruimt het veld voor een heuse revival. Wat moderne denkers vooral in hem waarderen is zijn non-conformisme. Niet het verlangen naar een andere wereld zou bij de apostel voorop staan, maar naar deze wereld – anders. Daarnaast is er bewondering voor het universele karakter van zijn boodschap. Die vormt een uitnodiging aan ieder, ongeacht afkomst of religieuze achtergrond. Hij is zeker niet van de ‘identiteitspolitiek’.
Het christelijk geloof – met Paulus als belangrijke woordvoerder – was destijds een echte ‘gamechanger’. Een nieuw en ongehoord verbindend verhaal. Velen verlangen ook nu daar naar. Met alle bedreigingen en onzekerheden van onze tijd. Wat precies de maatschappelijke gevolgen zullen zijn van de coronacrisis is een nu veel besproken kwestie. En daar komt nog de onontkoombare en dringende noodzaak van verandering bij op tal van gebieden: klimaatdoelen, black lives matter, garanties voor persoonlijke vrijheid… In de nadagen van het georganiseerd christelijk geloof (althans in onze westerse cultuur) kost het ons misschien moeite om ons voor te stellen hoe krachtig en revolutionair ze ooit was. Misschien kunnen we nu ontdekken hoe verrassend actueel de apostel Paulus is. Misschien kan hij ons opnieuw inspireren.

Agenda