Kerkdienst Geertekerk – Diaconale commissie

Kerkdienst Geertekerk – Diaconale commissie
Datum 19 mei
Tijd 10:30 uur
Locatie Geertekerk

 

Barmhartigheid

Op zondag 19 mei wordt de dienst-zonder-predikant, die  traditioneel één maal per jaar  in de Geertekerk wordt gehouden, verzorgd door de Diaconale Commissie.

Het thema zal zijn: Barmhartigheid, met Bijbelteksten uit Jesaja en Matteüs. De dienst zal in het teken staan van één van onze diaconale projecten: de bestrijding en voorkoming van obstetrische fistels bij veelal jonge vrouwen in Benin. Zwangerschap op te jonge leeftijd leidt vaak tot het ontstaan van een verbinding tussen plaskanaal en vagina of vagina en anus, waar stinkende wonden uit voortkomen, met uitsluiting van de jonge vrouw uit de gemeenschap als gevolg.

Gezamenlijk project

Dit project is geïnitieerd door de Omar al Farouq Moskee, waarmee de RGU al 12 jaar een warme vriendschapsband onderhoudt. Als diaconale commissie kregen wij het voorstel van de moskee om een gezamenlijk diaconaal project te starten, waarmee wij van harte hebben ingestemd. De aan de moskee gelieerde Meriem Foundation, die al veel gezondheidsprojecten in Afrika heeft begeleid, stelt haar know how hiervoor ter beschikking. Europese chirurgen zullen collega’s in Benin opleiden om deze veel voorkomende kwaal te verhelpen en de bevolking voor te lichten hoe hem te voorkomen.

Omvang van het project

De moskee en de Diaconale Commissie hebben zich voorlopig tot doel gesteld jaarlijks de operatie en nazorg van 40 vrouwen in Benin te bekostigen, gedurende een periode van 3 jaar. Behandeling en nazorg per vrouw kosten  € 500. Het totale project komt neer op € 20.000 per jaar. De Diaconale Commissie hoopt andere kerken in Utrecht hierbij te kunnen betrekken, om er één groot Utrechts project van te maken.

De Wilde Ganzen hebben vooralsnog voor één jaar toegezegd aan de door ons geworven gelden de helft toe te voegen. Globaal betekent dit dat wij € 14.000 moeten inzamelen, waaraan de Wilde Ganzen € 7.000 zullen toevoegen.

Dr. Meriem Ocak, internist in opleiding aan het Diakonessenhuis Utrecht, heeft haar medewerking aan de dienst toegezegd. Zij zal in gesprek gaan met leden van de Diaconale Commissie. Tijdens de dienst, maar ook daarna is zij bereid vragen te beantwoorden.

Iedereen is van harte welkom op 19 mei a.s. bij de diaconale dienst in de Geertekerk, aanvang 10.30 u. Nadere informatie bij diaconie@geertekerk.nl

Agenda