Kerkdienst in de Geertekerk

Bijna iedere zondag is er in de Geertekerk een kerkdienst. Een moment om je te bezinnen, na te denken, maar ook om een lofzang aan te heffen. Gemiddeld wordt de kerkdienst door ongeveer 100 mensen bezocht. Na afloop is er gelegenheid om koffie en thee te drinken. Veel mensen maken daar gebruik van.

Iedere zondag zijn er wel mensen die even een kijkje komen nemen. Sommigen komen vaker terug, anderen gaan elders op zoek. Voel je vrij om eens binnen te lopen. Als je op de zondagochtend meer wilt weten kun je een van de kerkenraadsleden met naambordje aanspreken.

De vieringen beginnen om 10.30 uur en duren ongeveer één uur. De vieringen wisselen van karakter. En er wordt gebruik gemaakt van een liturgie, waarin wordt aangegeven op welk moment er plaats is voor woord, gebed, stilte of muziek.

In de Agenda  vind je de planning van de eerstvolgende kerkdienst.  Of download de  jaarplanning voor de kerkdiensten sept. 2019 tot sept. 2020. Aan sommige vieringen werkt de Cantorij van de Geertekerk mee.

Vormgeving van de kerkdiensten

De meeste kerkdiensten in de Geertekerk bestaan uit drie elementen: Inkeer (verstilling en gebed), Woord (bijbellezingen en overweging) en Delen (mededelingen, gebed, zegen). Tussendoor worden er bijpassende liederen gezongen.

Soms zijn er speciale kerkdiensten. Als dat zo is, wordt dat ook altijd op de website vermeld. Bij ‘Jong en Oud diensten’ wordt speciale aandacht gegeven aan de kinderen.
In de ‘Woord en Tafel diensten’ wordt het avondmaal gevierd, waartoe iedereen die er aan wil deelnemen, genodigd is.
Er zijn ook kerkdiensten met een meer experimentele opzet, zowel in vorm als in liturgie. Voorbeelden zijn Woord en Meditatie, Woord en Dialoog, Woord en Beweging, Woord en Klank.

Terugluisteren kerkdiensten / Radio Geertekerk

Nieuwsgierig of heb je een kerkdienst gemist die je graag nog eens wil terugluisteren. Dat kan. De vieringen van de afgelopen zondagen zijn hieronder terug te vinden (voor zover beschikbaar).

Ook kerkdiensten in Geldermalsensuitbertuskerk_geldermalsen1

Maandelijks worden er kerkdiensten georganiseerd door de Werkgroep West-Betuwe. Deze diensten vinden plaats in de R.K. Sint Suitbertuskerk, Stationsweg 9, 4191 KK te Geldermalsen en beginnen  om 9.30 uur. In de Agenda  vind je de planning van de kerkdiensten in Geldermalsen. Of download de jaarplanning voor de kerkdiensten in 2019-2020.