Kerkdienst in de Geertekerk

Bijna iedere zondag is er in de Geertekerk een kerkdienst. Een moment om je te bezinnen, na te denken, maar ook om een lofzang aan te heffen. Na afloop is er gelegenheid om koffie en thee te drinken. Veel mensen maken daar gebruik van.

Iedere zondag zijn er wel mensen die even een kijkje komen nemen. Voel je vrij om eens binnen te lopen. Als je op de zondagochtend meer wilt weten kun je een van de kerkenraadsleden met naambordje aanspreken.

De vieringen beginnen om 10.30 uur en duren ongeveer één uur. In de Agenda vind je op datum alle informatie over de kerkdiensten (en andere activiteiten).  Aan sommige vieringen werkt de cantorij van de Geertekerk mee.

 

Vormgeving van de kerkdiensten

De meeste kerkdiensten in de Geertekerk bestaan uit drie elementen: inkeer (verstilling en gebed), woord (bijbellezingen en overweging) en delen (mededelingen, gebed, zegen).

Soms zijn er speciale kerkdiensten. In de woord- en tafeldiensten wordt het avondmaal gevierd, waartoe iedereen die er aan wil deelnemen, genodigd is. Er zijn ook kerkdiensten met een meer experimentele opzet, zowel in vorm als in liturgie.

Ook kerkdiensten in Culemborg

Maandelijks worden er kerkdiensten georganiseerd door de Werkgroep West-Betuwe. Deze diensten zijn in de Ev. Lutherse Kerk, Achterstraat 2-4, 4101 BB Culemborg en beginnen om 10.30 uur. In de Agenda vind je de planning van de kerkdiensten in Culemborg en de twee kringen in Geldermalsen. Of download de jaarplanning voor de kerkdiensten in 2021.