Zingeving in de psychische hulpverlening

Galactico via Pixabay Zingeving in de psychische hulpverlening
Datum 7 september 2023
Tijd 14:00 - 17:00 uur
Locatie Geertekerk
Entree
15 / 30 / 65 euro

KSGV STUDIEBIJEENKOMST 

Uit vele onderzoeken blijkt dat mensen met psychische problemen er behoefte aan hebben dat er bij hun begeleiding of behandeling ook aandacht is voor zinvragen. Het blijkt echter niet eenvoudig om in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) zingeving en levensvragen een geïntegreerde plek te geven. Welke bijdrage kan een nieuwe kwaliteitsstandaard – de Generieke module ‘Zingeving in de psychische hulpverlening’ – daaraan leveren? Deze vraag staat centraal op de KSGV studiebijeenkomst op 7 september. De kwaliteitsstandaard wordt uiteengezet en vanuit verschillende perspectieven bediscussieerd. Wat behelst ‘goede zorg’, als het gaat om spiritualiteit, zingeving en levensbeschouwing? Hoe kan er op dit vlak goed interdisciplinair worden samengewerkt? En welke rol speelt de geestelijk verzorger daarbij? 

Plaats en tijd: Geertekerk, donderdag 7 september 2023, 14.00-17.30 

Kosten: € 30,- voor leden en vrienden van de Geertekerk; € 15,- voor studenten; € 65 vol tarief 

Inlichtingen en opgave: www.ksgv.nl of via ksgv@ksgv.nl

Folder met inhoud programma

Agenda