26 april 2019

Omkeren en omkijken

Geschreven door Hugo Quené
Verdieping Goran Horvat Omkeren en omkijken

Afgelopen zondag, Eerste Paasdag, lazen we in de Geertekerk uiteraard het Bijbelverhaal over de opstanding van Jezus. In Johannes 20, eerste helft, kunt U het verhaal nog eens nalezen. Toen ik dat nog eens deed, vielen me allerlei details op. Nadat Maria Magdalena naar Simon Petrus en de andere leerling gelopen is om hen te waarschuwen, draait zij zich weer om (zonder dat de evangelist dat vermeldt), en keert Maria nogmaals terug naar het graf. De twee mannen zijn inmiddels vooruit gerend, en zijn alweer terug naar huis (vs 10) zonder Jezus gezien te hebben.

Waarom huil je? Wie zoek je?

Maria staat dan nog bij het graf. Zij keert zich om en ziet Jezus. In zijn prachtige overdenking ging Florus Kruyne nader in op dit korte moment: Maria draait zich om en ziet Jezus. Jezus ziet ook naar haar om, in overdrachtelijke zin, met zijn vraag “Waarom huil je?” — dezelfde vraag die de engel ook net gesteld heeft aan Maria. Wat mooi dat Jezus zijn nieuwe hoedanigheid begint met hemelse en meevoelende woorden voor een dierbare in rouw. Jezus weet natuurlijk waarom Maria huilt, zoals ook blijkt uit zijn volgende vraag, “Wie zoek je?” Dat hij naar haar omziet, naar haar luistert en haar helpt, geeft ons (ook volgens Florus’ overdenking) inspiratie om hetzelfde te doen voor de mensen om ons heen.

Verder hierover nadenkend schoten mij andere voorbeelden te binnen waarbij iets of iemand gedraaid wordt: het gebod om iemand de andere wang toe te keren (Mattheus 5:39), de Emmaüsgangers die omkeren (Lucas 24:33) op dezelfde dag, en natuurlijk de vele omkeringen die Jezus teweeg brengt. Het hele evangelie samengevat in een korte ogenblik?

Gerelateerd