14 november 2015

Ik bid voor Parijs

Geschreven door Tom Mikkers

Ik bid voor Parijs maar niet zoals ik dat meestal doe,

niet zacht of heel stil of een afgeraffeld Onze Vader,

ik bulder en tier en ik schreeuw het eruit.

 

Misschien was U vrijdag eerder gaan slapen,

of dacht U een lichtstad kan best zonder mij.

Dit gebed is bedoeld om U wakker te maken,

Parijs, oh mijn God, wilt U daar nu echt zijn.

 

Vanuit de hemel herkent U Parijs aan een toren

en ’s nachts brandt er licht, en gaat men er uit.

En U vindt er een kerk voor de moeder van Jezus,

en een heilig hart dat klopt voor Uw kind.

 

Wilt U lieve God, nu niet gaan slapen,

anders raken nog meer mensen de weg helemaal kwijt.

Zelfs verliefde koppels langs de Seine zullen verdwalen,

ik bid voor Uw liefde, breng hen weer thuis.

 

Ik bid voor Parijs.

God, mag het licht weer aan?

 

Update: We ontvangen veel reacties op dit gebed. Michelle MN uit Hoorn meldde zich via Facebook en zij zorgde voor een Franse vertaling. Martijn Sjoorda stuurde een Engelse vertaling. Deze staan hieronder.

 

Je prie pour Paris

 

Je prie pour Paris, mais pas comme je le fais habituellement,

ni doucement ou silencieusement ou un Notre Père baclé.

Je hurle et je fulmine, je crie à tue tête.

 

Peut être étiez Vous couché tôt ce vendredi,

ou pensiez Vous la ville lumière n’a pas besoin de moi.

Cette prière c’est pour Vous réveiller.

Oh mon Dieu, voulez Vous être présent la bas à Paris.

 

Depuis le ciel, Vous reconnaissez Paris à sa tour

et la nuit les lumières y brillent et les gens sortent.

Et on y trouve une église pour la mère de Jésus

et un sacré coeur qui bat pour Votre fils.

 

S’il vous plait, Mon Dieu, ne dormez pas maintenant.

Autrement il y aura encore plus de gens qui vont s’égarer.

Même les amoureux sur les bords de Seine vont se perdre.

Je prie pour Votre amour, ramenez les à la maison.

 

Je prie pour Paris.

Mon Dieu, puisse la lumière briller à nouveau?

 

 

I pray for Paris

 

I pray for Paris but not the way I do usually,

not quietly, silently or a casual Our Father

I rage, thunder and scream this one.

 

Perhaps You went to bed early Friday night,

or maybe You thought: a city of lights can do without me.

This prayer is a call to wake You.

Paris, oh my God, can You really be there now.

 

From the heavens above, You’ll recognise Paris by a tower

and at night, lights sparkle there, people go out.

You will find a church for the mother of Jesus

and a holy heart that beats for your child.

 

Would you please, dear God, not go to sleep now.

Otherwise, yet more people will entirely lose their way.

Even couples in love by the Seine will stray.

I pray for your love: bring them home again.

 

I pray for Paris.

God, can you please turn the light back on?

 

 

 

 

Over Tom Mikkers

Tom Mikkers

Tom Mikkers was tussen 2008 en 2016 algemeen secretaris van de Remonstranten. Hij is theoloog en werkte ook als remonstrants predikant in Eindhoven, Amsterdam en Delft. In 2011 won hij de Spaanprijs, een prijs voor kerkelijke communicatie. Hij schreef de boeken 'Religiestress', 'Coming Out Churches' en 'Het voelt echt goed'.

Gerelateerd