21 november 2015

Eenheid in het nodige…

Geschreven door Liesbeth Orthel

Eenheid in het nodige, vrijheid in het onzekere en in alles de liefde; een oud remonstrants motto in praktijk gebracht door de Ulu Moskee. De aanslagen in Parijs waren voor de Ulu Moskee reden om vertegenwoordigers uit te nodigen van kerken en moskeeën. Ook de gemeente en de politie ontvingen een uitnodiging. Doel was om met elkaar in gesprek te gaan. “Geweldig initiatief”, zegt Arthur Modderkolk, voorzitter van de werkgroep Maatschappelijke Dialooog. “Pas als je in gesprek gaat leer je de ander kennen, en ontdek je dat anderen dezelfde vreugden, zorgen en angsten hebben als jijzelf, tenminste, dat is onze ervaring”.  Hij vertelt dat de Geertekerk sinds enkele jaren deelneemt aan het dialoogprogramma van UPLR en zelfs al tien jaar rondetafelgesprekken organiseert samen met de Omar Al Farouk Moskee in Overvecht. “De onderlinge contacten zijn vooral gebaseerd op respect, nieuwsgierigheid naar elkaar en vriendschap. Op deze avonden praten we over dingen die dichtbij ons staan. Moeilijke onderwerpen worden niet geschuwd”. Hij was dan ook blij dat de voorzitter van de Overvechtse moskee, Abdelmajid Khairoun, hem attent maakte op deze bijeenkomst. “Ik heb meteen een mail gestuurd naar onze bevriende buurkerken om hen over deze bijeenkomst te informeren. En met resultaat, er waren heel wat mensen aanwezig”. Zelf vond hij het een bijzondere bijeenkomst. “Enerzijds omdat er zoveel mensen aanwezig waren. Die betrokkenheid werkt heel inspirerend. Iedereen kon meeleven met wat in Parijs is gebeurd. Tegelijkertijd knaagt natuurlijk ook bij veel mensen de vraag: Kan dit ook bij ons gebeuren? Moet ik bang zijn? Dat geeft onrust. Prima om eens met zo’n diverse groep van gedachten te wisselen over de vraag hoe wij de balans tussen angst en onzekerheid over onze samenleving kunnen laten doorslaan naar positieve betrokkenheid, en niet – en dat geldt denk ik voor ons allen – al te gemakkelijk te vervallen in een soort tegenover- of vijand-denken”.

Samen één in Utrecht

De dag na deze bijeenkomst verschijnt er een persbericht, waar deze boodschap ook in wordt verwoord:

De aanslagen in Parijs zijn een aanslag op onze samenleving. Een samenleving die bestaat uit mensen met verschillende etnische en religieuze achtergronden. Verschillend in onze achtergronden, verenigd in ons verdriet en afschuw. Terreur en aanslagen hebben het doel onze samenleving te verdelen en angst te zaaien.

Angst is het wapen van de terroristen en niet dat van ons. Als samenleving moeten wij ervoor waken om niet het wapen van terroristen te gebruiken en ons door angst te laten leiden. Nu meer dan ooit is het van belang om een steentje bij te dragen om vrede te bevorderen en angst te bestrijden met dialoog.

Wij roepen de Nederlandse samenleving op om met zijn allen een geluid te laten horen tegen iedere vorm van haat, terrorisme en geweld. Een geluid van liefde en vereniging zonder onderscheid van kleur, ras of religie. Wij leven mee met alle slachtoffers van terrorisme. Zij die omgekomen zijn in Frankrijk, Turkije, Egypte, Denemarken, Jemen en andere landen over de hele wereld, onze gedachten gaan uit naar de nabestaanden.

Het grootste slachtoffer van terrorisme is de mensheid, het grootste verlies is echter het verlies van onze menselijkheid. Wij roepen een ieder op om nu meer dan ooit de dialoog met elkaar aan te gaan en elkaar te steunen in deze moeilijke tijden.

 

Ondertekenaars: Al Farouk Moskee, Al Hambraschool, Bestlife Church, Betrokken Utrechters, Bina Dahwah, EUG Janskerk, Geertekerk, Islamitische Cultureelcentrum Leidsche Rijn, Janskerk, Mescidi Aksa Utrecht, Moskee Assoenna, Moskee Essalam, Politie Utrecht, SICN, Solidair, St. Catharinakerk, TOC LR, Turks Cultureel Centrum Utrecht, Turks Ouder Comité, Utrecht Eyup Sultan Moskee, Utrecht Ulu Moskee.

Gerelateerd