29 augustus 2015

De Hongaren komen: Voorbereidingsbijeenkomst op het bezoek van partnerkerk Sf. Gheorge

Wat gaan we doen?
Walking together: met Hongaarse vrijzinnigen in Roemenië, dat doen wij vanuit de Geertekerk met de Unitarische gemeente van de stad

Sf. Gheorghe. Vanaf 2001 komen we bij elkaar over de vloer. Hartverwarmend, inspirerend en uitdagend zijn de onderlinge gesprekken. En we leren van elkaar door de spiegel die de ander ons voorhoudt. Hierbij gaan we  maatschappelijke issues en het persoonlijke geloofsleven niet uit de weg.
In 2015 brengt een groep gemeenteleden van Sf. Gheorge een bezoek aan de Geertekerk. Ter voorbereiding op hun komst geeft ds. Tina Geels een inleiding over de achtergrond van dit partnercontact: historisch, theologisch, maatschappelijk en vanuit haar persoonlijke betrokkenheid. Een terugblik  met het oog op de toekomst, in dit geval: de internationale vrijzinnige bedding van de Remonstranten. Tina was van 1990- 2010 predikant bij de RGU. Zie ook de website van het arminiusinstituut.nl.

Datum
Woensdag 16 september

Tijd
20:00

Locatie
Geertekerk

Gids
Ds. Tina Geels

Kosten
Vrijwillige bijdrage voor het bezoek uit Sf. Georghe in oktober

Opgave bij het Kerkelijk Bureau voor 10 september 2015

Gerelateerd