Stervelingen onder elkaar

Andres Leyto via Wikimedia Commons Stervelingen onder elkaar
Datum 1 juni 2022
Tijd 14:00 - 16:00 uur
Locatie Woudkapel
Entree
zie uitleg

Sterven in vertrouwen en nabijheid

Dit voorjaar vinden op drie locaties  (Schoonhoven, Utrecht en Bilthoven) een tweetal bijeenkomsten plaats waarin met elkaar kan worden nagedacht en gesproken over de allerlaatste levensfase, de fase van het sterven. Op deze bijeenkomsten is het mogelijk om in kleine kring vragen, kennis en ervaringen met elkaar te delen. Omdat het in het tijdsbestek van twee middagen onmogelijk is om ons over alle facetten rondom sterven te buigen, hebben we een keuze moeten maken. Deze bijeenkomsten worden geleid door oud-hospice arts Piet van Leeuwen en oud-hospiceverpleegkundige Willy Steenbrink.

Opzet programma

Tijdens de eerste middag zullen we ingaan op de volgende vragen: ‘Welke verwachtingen en beelden dragen we met ons mee over de stervensfase? Komen die wel of niet overeen met de werkelijkheid? Kunnen we de stervensfase tegemoet gaan in het vertrouwen dat het gaat om een zachte landing? Of niet?’

Op de tweede middag wordt stil gestaan bij de vragen: ‘Hoe verhouden we ons tot het sterven en het sterfbed van een naaste? Hoe is het om daar getuige van te zijn? Wat kan een sterveling betekenen voor een andere sterveling in die laatste dagen en uren? Draait het om wat je doet voor de ander of om de wijze waarop je er voor haar of hem bent?’

De vragen en onderwerpen worden ingeleid door oud-hospice-arts Piet van Leeuwen en oud hospice-verpleegkundige Willy Steenbrink. De gespreksleiding berust in Schoonhoven bij Lense Lijzen, in Utrecht bij Claartje Kruijff en in Bilthoven bij Marthe de Vries. Het aantal deelnemers bedraagt maximaal twintig, zodat we daadwerkelijk met elkaar in gesprek kunnen zijn.

Meedoen?

  • Plaats en data: Schoonhoven: 17 en 24 maart (Remonstrantse kerk, Kruispoortstraat 6), Utrecht: 11 en 18 mei (Geertekerk, Geertekerkhof 23), Bilthoven: 25 mei en 1 juni (Woudkapel, Beethovenlaan 21)
  • Tijd: 14.00 – 16.30 uur
  • Kosten: leden/vrienden van de Geertekerk of remonstranten Schoonhoven gratis, overige belangstellenden 25 euro
  • Informatie en opgave: E pietwvanleeuwen@gmail.com  T 06  101 26 466

Agenda