Middagkring Houten

MabelAmber Middagkring Houten
Datum 27 november 2019
Tijd 14:00 - 16:00 uur
Entree
zie uitleg

Wat bezielt ons?

In Houten zijn we al een tijd in gesprek met elkaar. Er zijn altijd nieuwe mensen welkom. Dit seizoen nemen we het boek ‘In mij stroomt een rivier’ bij de kop. Voor dit boek werd aan de remonstrantse predikanten de vraag voorgelegd: dominee, wat geloof je nu zelf? Het resultaat is een zeer diverse verzameling van bijzondere persoonlijke levens- en geloofsverhalen. Hoe ‘eigen’ wil je het geluid hebben? Verhalen die heel goed kunnen aansluiten bij je eigen verhaal, of die je nieuwe wegen wijzen. Genoeg om over te praten in elk geval.

Meedoen?

  • Data: woensdag 2 oktober, 30 oktober, 27 november, 15 januari, 5 februari en 4 maart
  • Locatie: Boekdrukkersgilde 59, Houten
  • Kosten: 25 euro (gratis voor leden en vrienden van de Geertekerk) en aanschaf van het boekje ‘In mij stroomt een rivier
  • Leiding: ds. Alleke Wieringa
  • Inlichtingen en opgave: Cor Stolk  E  cor.stolk@casema.nl  T  06 54252199

Agenda