Middagkring Houten

Monsterkoi via Pixabay Middagkring Houten
Datum 7 oktober
Tijd 14:00 - 16:00 uur
Locatie Houten
Entree
zie uitleg

Deze kring is al een tijd met elkaar in gesprek, maar dat moet jou niet tegenhouden om aan te sluiten. We gaan verder met het boekje “In mij stroomt een rivier”. Een diverse verzameling van persoonlijke levens- en geloofsverhalen. Daarna willen we starten met “Mijn held en ik”, waarin elf Remonstrantse predikanten een bijbels verhaal lezen door een autobiografische bril. Ze verbinden hun bijbelse held met hun eigen levenservaringen. Met bijdragen van o.a. twee  Houtense predikanten; Alleke Wieringa en Sandra van Zeeland.

Meedoen?

  • Data: 6 woensdagmiddagen; 7 oktober, 4 november, 16 december, 13 januari, 17 februari, 17 maart. We sluiten af met een etentje!
  • Tijd: 14.00 – 16.00 uur
  • Plaats: Boekdrukkersgilde 59, 3994 XT  Houten
  • Kosten: € 25 ; voor leden en vrienden van de RGU gratis.
    Eventueel de aanschaf van de boekje(s): “In mij stroomt een rivier” (€ 12,99) c.q. “Mijn held en ik” (€ 16,95)
  • Leiding: ds. Alleke Wieringa
  • Informatie en opgave: Cor Stolk, email cor.stolk@casema.nl, telefoon 06 54252199

Agenda