Kerkdienst Geertekerk | Palmpasen

Kerkdienst Geertekerk | Palmpasen
Datum 2 april 2023
Tijd 10:30 uur
Locatie Geertekerk

Op zondag 2 april gaat Claartje Kruijff voor. Het is Palmpasen! Dit is altijd een feestelijke dienst. De kinderen maken ‘achter de schermen’ Palmpasen stokken. Aan het eind van de dienst trekken ze door de kerkzaal met hun stokken, zodat wij ze ook kunnen zien. Het thema is: Wat draagt mij? Het ezeltje.

Meer over de inhoud van de viering

Palmpasen: Het begin van wat de Goede of Stille Week wordt genoemd, in de aanloop naar Pasen. Jezus komt op een ezel Jeruzalem binnen; niet hoog te paard zoals de Romeinse heersers. Het is geen strak of succesvol beeld en toch snellen de mensen toe en roepen: Hosanna!
Diezelfde Jezus had eerder gezegd: ‘Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan. Dan zal ik jullie rust geven. Neem mijn juk op en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht’.
Op zondag gaan we verkennen onder welk juk, welke ballast we (als mens en samenleving) leven en waar vrijheid en eenvoud te vinden is. Want ten diepste zijn we eenvoudige mensen die naar eenvoud en zachtmoedigheid verlangen.

En verder…

Maarten van der Bijl is eindverantwoordelijk voor de muzikale invulling van de dienst.

De Diaconale Commissie collecteert in de periode voor Pasen voor één van de voedselbanken in de regio van de gemeente.

In elke kerkdienst zijn er twee collectes (vrijwillige bijdrage). De eerste collecte is in de dienst zelf. De opbrengst is bestemd voor het werk van de diaconie. De tweede collecte is na afloop van de dienst. De opbrengst is bestemd voor het gemeentewerk van de Geertekerk zelf. Je kunt ook digitaal betalen via de  givt-app. Handig als je geen klein geld bij je hebt en je toch iets zou willen bijdragen.

Tijdens deze dienst is er opvang in de crèche voor de allerkleinsten en verteluur voor de kinderen van de basisschool.

Na de dienst is er gelegenheid om na te praten en (nieuwe) mensen te ontmoeten bij een kop koffie of thee.

Je kunt de dienst ook online bijwonen en/of later terugkijken. Op de pagina Onlinediensten vind je alle informatie over zaken rondom de kerkdienst (bijv. liturgie, collecte).

Agenda