Kerkdienst Geertekerk / Geldermalsen – Nieuwjaarsontvangst

Kerkdienst Geertekerk / Geldermalsen – Nieuwjaarsontvangst
Datum 6 januari 2019
Tijd 10:30 uur
Locatie Geertekerk
  • Voorganger: Alleke Wieringa
  • Nieuwjaarsontvangst
  • Er is geen kerkdienst in Geldermalsen: Utrecht en Geldermalsen begroeten samen elkaar en het nieuwe jaar op de Nieuwjaarsontvangst
  • Collectedoel: Straatpastoraat
    Op Driekoningen wordt onze financiële bijdrage gevraagd voor het Straatpastoraat in Utrecht. Het Straatpastoraat gaat uit van de Nederlands Gereformeerde Jeruzalemkerk in de Utrechtse wijk Tuindorp Oost. Samen met vrijwilligers geeft Wieke de Wolff, de straatpastor, persoonlijke aandacht aan daklozen en verslaafden. Zij luisteren, bezoeken de mensen op straat, in ziekenhuis en gevangenis, bidden met wie dat wil, verzorgen vieringen en zorgen bij overlijden voor een waardig afscheid. Ook hebben zij de pastorale zorg voor de bewoners van het hostel De Hoek, een beschermde woonvorm voor dak- en thuislozen van het Leger des Heils, vlakbij de Jeruzalemkerk.

Agenda