Kerkdienst Geertekerk

Kerkdienst Geertekerk
Datum
2 september 2018
Tijd
10:30 uur
Locatie
  • Voorganger: Yvonne Hiemstra
    Zij was van 2009 – 2016 predikant in Dokkum van de ‘Verenigde Christelijke Gemeente’, het daar al sinds 1798 (!) bestaande samenwerkingsverband van Doopsgezinden en Remonstranten. Zij is nu werkzaam als geestelijk verzorger in verzorgingstehuizen. Yvonne Hiemstra werd opgeleid als maatschappelijk werker, studeerde vervolgens in Groningen godsdienstwetenschappen en is aldaar nu bezig met een promotie-onderzoek over ‘de vrijzinnige theologie en de vormverlegenheid als het gaat om religieuze rituelen’. Praktische casus van dit onderzoek is gecentreerd rondom de praktijk van het avondmaal en hoe dit positief richting de (kerkelijke) toekomst te duiden op een wijze die recht doet aan de wortels van het vrijzinnige geloofserfgoed. Naast deze activiteiten is zij coördinator bij de Stichting Markant Friesland; daarin werken 29 musea in Noord Oost Friesland samen.
  • Collecte: Schuldhulpmaatje
    Als we op 2 september collecteren voor Schuldhulpmaatje zamelen we geld in voor de training van vrijwilligers. Zij leren om toe te passen de methode die Schuldhulpmaatje heeft ontwikkeld om mensen met
    (dreigende) schulden te begeleiden. Schuldhulpmaatje is een initiatief van de kerken in Nederland, waaronder de remonstranten. (www.schuldhulpmaatje.nl)

Agenda