Geertecafé met Pieter Dronkers (PAX – Midden Oosten)

© Len Munnik Geertecafé met Pieter Dronkers (PAX – Midden Oosten)
Datum 22 september 2019
Tijd 11:45 uur
Locatie Geertekerk

Dit jaar is de Vredesweek van 21 september t/m 29 september. Het thema voor dit jaar is: Vrede verbindt over grenzen. Hiermee wil PAX aangeven dat er andere wegen nodig zijn om vrede te bewerkstelligen dan het bouwen van muren en het sluiten van grenzen voor  vluchtelingen.

Zondag 22 september is het Vredeszondag. Na afloop van de Vredesdienst, zal Pieter Dronkers te gast zijn als spreker in ons Geertecafé. Pieter komt vertellen over zijn werkzaamheden bij PAX, de vredesbeweging waar hij na zijn vertrek als predikant bij de RGU is gaan werken. Hij zal vertellen over de situatie in Israël en in de Palestijnse gebieden. Ook zal hij stilstaan bij de ontwikkelingen in en rond Jeruzalem. Hoe zit het nu met die muur? Wat is
de betekenis van de uitslag van de verkiezingen op 17 september? Wat kun je nog verwachten in een conflict dat al jarenlang muurvast zit?

Iedereen met belangstelling voor dit onderwerp, en iedereen die benieuwd is hoe het Pieter vergaat bij PAX, is van harte uitgenodigd bij dit Geertecafé na afloop van de Vredesdienst om ongeveer 11.45 uur in de Zuid foyer.

Namens de vredeswerkgroep: Pauline Huidekoper en Iris Wevers

Agenda