Wie zijn wij

Welkom bij de RGU

RUIMTE VOOR SPIRITUALITEIT, ONTMOETING EN GELOOFSBELEVING

De Remonstrantse Gemeente Utrecht (RGU) is een vrijzinnige geloofsgemeenschap van mensen die zich aangesproken voelen door een geest van openheid, vrijmoedigheid en verdraagzaamheid. Vanuit die geest houden we ons bezig met de diepere vragen rond zingeving, spiritualiteit, leven en dood.

De RGU is geworteld  in de christelijke traditie. We gaan in vrijheid en verdraagzaamheid om met deze traditie. Dit biedt een ieder de mogelijkheid om vorm te geven aan zijn eigen weg.

De monumentale Geertekerk biedt ruimte aan inspirerende vieringen, activiteiten en ontmoetingen.
Vanuit de geborgenheid van dit prachtige gebouw in het centrum van Utrecht willen we betrokken zijn bij mensen, dichtbij en ver weg.

Diversiteit en het spanningsveld tussen traditie en vernieuwing spelen een belangrijke rol binnen de RGU. Dit uit zich in de zondagse vieringen, maar ook in het rijke cursusaanbod.

Binnen de remonstrantse traditie wordt voordurend gezocht naar nieuwe liturgische vormen en is er ruimte voor experimenten. Mede daardoor trekken de vieringen en cursussen veel belangstellenden aan, waaronder ook veel jonge mensen.

Nieuwsgierig?
Wil je meer weten over Remonstranten, neem dan deel aan de Oriëntatiecursus.
Ook jij bent van harte welkom!