3 juni 2020

Diaconie ook in tijden van corona

Geschreven door de Diaconale Commissie

Diaconie ook in tijden van corona

Ook in coronatijd kunt u een beroep doen op de diaconie. Mocht u in financiële problemen zijn gekomen, al dan niet als gevolg van de coronacrisis, en zijn er even geen andere mogelijkheden, dan kunt u contact opnemen met de Diaconale Commissie. Wij kijken dan wat er mogelijk is; dit kan ook inhouden dat we u doorverwijzen naar de meest passende hulpverlener. Concreet kunt u denken aan een tijdelijke financiële overbrugging in de vorm van een lening, bijvoorbeeld als u als zelfstandige in afwachting bent van een tegemoetkoming van de overheid. Maar het kan ook gaan om een lening (eventueel in combinatie met een kleine gift) voor de aanschaf van noodzakelijke materiële zaken als een wasmachine of koelkast. Uiteraard kunt u de diaconie ook benaderen voor andere praktische vragen, bijvoorbeeld als u zelf geen boodschappen kunt doen.

De diaconie bespreekt graag met u wat zij kan betekenen.

U kunt contact opnemen met de Diaconale Commissie via de secretaris, Mary Kuiper: diaconie@geertekerk.nl

Gerelateerd