26 november 2015

Advent

Geschreven door de redactie

 

Zondag 29 november 2015 is de 1e Adventszondag.

 

In de adventskandelaar,

voor in de kerk, komt er elke week een kaars bij, tot de 4e en laatste, de zondag voor Kerst.

Adventstijd, de vier weken voor Kerst. Een tijd van verwachting, een tijd van voorbereiding, een op weg zijn. De geboorte van Christus wordt gevierd; de geboorte van het Licht wordt van oudsher verwacht. De kleur die bij deze periode past is paars en staat voor inkeer.

Advent,

Wat verwacht ik of waar bereid ik mij op voor? Waar wil ik in deze tijden van onrust en verwarring bij stilstaan? Het kan moed en kracht kosten mij hiervan bewust te worden, om werkelijk innerlijk te voelen wat ik wil en niet wat ik met m’n hoofd bedenk. Het onderstaande gedicht van Franciscus van Assisi (1182-1226) kan mogelijk een inspiratiebron zijn om in deze voorbereidingsweken naar Kerst bij stil te staan.

De adventstijd is ook teken van hoop. Het Licht zal de duisternis overwinnen! De adventskandelaar, elke adventszondag brandt er één kaars meer. Zo wordt de verwachting van Kerst symbolisch kracht bijgezet.

Gebed toegeschreven aan Franciscus van Assisi:

 

Heer, maak van mij een instrument van uw vrede.

Laat mij liefde brengen waar haat is.

Laat mij vergeving brengen waar schuld is.

Laat mij eenheid brengen waar tweedracht is.

Laat mij waarheid brengen waar dwaling is.

Laat mij geloof brengen waar twijfel is.

Laat mij hoop brengen waar wanhoop is.

Laat mij licht brengen waar duister is.

Laat mij vreugde brengen waar verdriet is.

Heer, laat mij er naar streven

niet dat ik getroost word, maar dat ik troost,

niet dat ik begrepen word, maar dat ik begrijp,

niet dat ik geliefd word, maar liefheb,

want wie geeft, ontvangt,

wie zichzelf vergeet, vindt,

wie vergeeft zal vergeving ontvangen,

en wie sterft, zal ontwaken tot eeuwig leven.

 

Namens de Werkgroep eredienst,

Madelon Kapteijn en Lammy Smit

 

p.s.

De 1e Advent vieren we met de Doopsgezinden in hun kerk aan de Oudegracht. De adventskandelaar van de Geertekerk ziet u dus vanaf de 2e kaars.

Gerelateerd