4 juni 2018

Die storm en vloed weerstaat #Houvast

Geschreven door Lammy Smit
Remonstranten Dimitris Vetsikas Die storm en vloed weerstaat #Houvast

De werkgroep eredienst bevroeg elkaar over de thema’s Houvast en vertrouwen met het oog op een dienst die zij voorbereidden. De lezing is een vast onderdeel van de dienst. In de overdenking reflecteer je op het gelezene. Hoe verhoud jij je tot die tekst? Kan het iets betekenen voor jou, kijk je met andere ogen naar de wereld?

Psalm 93 God is koning

In de Geertekerk volgen wij zoveel mogelijk het leesrooster. Voor onze dienst staat psalm 93 aangegeven: God is koning.

Als werkgroep hebben we gekozen voor de hertaling van Huub Oosterhuis. Ik heb in verband met mijn voorbereiding voor deze dienst ook een andere vertaling gelezen, een oudere. Daarvan eerst enkele verzen:

De Heer is Koning. Met majesteit heeft Hij Zich bekleed. Hij heeft Zich met kracht omgord. Vast staat nu de wereld, zij wankelt niet.“

Hierin ervaar ik God als zo machtig, ergens daar … zo ver af van mijn wereld. “Vast staat nu de wereld, zij wankelt niet”. In mijn beleving wankelt de wereld aan alle kanten, lees de kranten, kijk het journaal. Ik zoek verbinding met de tekst, maar ik heb grote moeite die te vinden. Ik worstel, ik moet aan de worsteling van Jacob met God denken. God niet willen verlaten en steeds de verbinding zoeken die me toch ontglipt. Kennen wij allemaal die worsteling niet?

Huub Oosterhuis helpt mij met zijn her-taling om meer in verbinding met God te komen:

Geen koning onze god
Geen leuzen en geen vaandel
Geen bodem en geen bloed
Geen god dan Gij alleen

De zee verheft haar stem
De golven staan in horden
Daarboven uit de Naam
Die storm en vloed weerstaat

Van eeuwigheid uw woord
Als een kompas onfeilbaar
Gij spreekt ons in de tijd
Een weg die niet verwaait.

In het 2e deel: De zee verheft haar stem, de golven staan in horden. Daarin herken ik mijn worstelen.

De zee en de golven zijn een oerbeeld in de Bijbel voor chaos en verwarring. En als ik dan verder lees: Daarboven uit de Naam die storm en vloed weerstaat. Dat voelt als het ware als een reddingsboei. Na de worsteling gered worden, houvast.

Bij het 3e deel durf ik mij over te geven, is er vertrouwen in het kompas dat mij, dat ons wordt aangeboden, een wegwijs dat niet verdwijnt.

Gerelateerd