17 februari 2024

Met Onzevader op weg naar Pasen #veertigdagentijd

Geschreven door Marthe de Vries
Onze Vader,
die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd,
Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, 
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid. 
Amen.

Het zijn de woorden van het gebed dat Jezus zijn leerlingen leerde en die ons zijn overgeleverd door Matteüs. De tekst gaat terug op een gebed van Jezus zelf en vormt het hart van de Bergrede, de grote rede waarin Matteüs de kern van Jezus’ verkondiging weergeeft.
Opvallend is dat de laatste woorden die wij bidden ‘want van u is het koninkrijk…’ niet in de oudste teksten van dit evangelie staan. Zij vormen een liturgische afsluiting die pas later is toegevoegd, maar ze maken wel duidelijk dat dit gebed al heel vroeg een vast onderdeel was in de bijeenkomsten van de allereerste gemeentes. In de katholieke kerk worden deze laatste woorden niet gebeden.

Het Onzevader wordt nog altijd gebeden over de hele wereld: soms in vertwijfeling, wanhoop, dan weer in diepe berusting of dankbaarheid. Soms ook worstelend: want wat bid ik nu eigenlijk? Wat betekenen die grote woorden? Koninkrijk, schuld, de boze? Of moeten we toch bidden ‘het kwade’? Kan ik dit eigenlijk wel bidden? En hoe bidden we dit gebed samen?

Zo ziet de veertigdagentijd eruit

Op weg naar Pasen trekken dit jaar de woorden van het Onzevader met ons mee. Op iedere zondag van de Veertigdagentijd klinkt een van de bedes, de laatste op Palmzondag. Woorden om bij stil te staan, om mee in gevecht te gaan, om je te laten raken.

  • 18 februari: Onze Vader die in de hemel zijt, Uw naam worde geheiligd. Claartje Kruijff
  • 25 februari: Uw koninkrijk kome. Marthe de Vries
  • 3 maart: Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel. Tina Geels
  • 10 maart: Geef ons heden ons dagelijks brood. Claartje Kruijff
    Dit is een generatiedienst over deze bede en het verhaal van de wonderbare brood vermenigvuldiging. De uitnodiging daarbij luidt: ‘Wat jammer dat ze niet meer meekomen. Wat heb ik eigenlijk doorgegeven?’ ‘Dit is voor mijn moeder belangrijk kennelijk; maar wat is dat dan? Ik ben zelf niet gelovig maar wel spiritueel.’ Dit zijn voorbeelden van opmerkingen die we horen van verschillende generaties. Ouders over hun (klein)kinderen, kinderen over hun (groot)ouders. Zijn we op het gebied van geloven uit elkaar gegroeid of zijn er misschien toch raakvlakken en (waar en hoe) kunnen we elkaar vinden? Suggestie: Neem iemand mee en liefst uit een andere generatie. Bijvoorbeeld je dochter, kleinzoon, moeder, buurman of nichtje. In deze context zullen we na de dienst met elkaar lunchen. We gaan ervan uit dat er genoeg zal zijn voor iedereen. Dus, als je mee wilt lunchen: neem dan iets mee waar je van kunt delen met een ander.
  • 17 maart: En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. Lense Lijzen
  • 24 maart, Palmzondag: En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Marthe de Vries De kinderen van de crèche en het ver teluur maken tijdens deze dienst Palmpasenstokken, die zij aan het einde in een feestelijke optocht zullen binnenbrengen.