17 juni 2016

Een ritueel maakt het verschil

Geschreven door Marianne Smits
Inspiratie Rinus Gerlofsma Een ritueel maakt het verschil

 

Het was in nauwelijks een minuut gebeurd: mijn verkiezing als lid van de Kerkenraad van de Geertekerk in Utrecht – voor mij een prachtige spirituele ruimte waar ik tot bezinning kan komen, mezelf kan zijn en stilte kan ervaren.

Mijn verkiezing stond op de agenda van de Algemene Ledenvergadering van de Geertekerk in mei. Ik was er nerveus voor, gek genoeg. Voor mijzelf is het een bijzondere stap, niet ‘zomaar iets’. En dan is zo’n kort moment in een vergadering met een volle agenda wat ontnuchterend.

Rituele bevestiging

Het is ‘maar’ vrijwilligerswerk, zou je misschien zeggen. En dat is ook wel zo. Maar daarom niet minder belangrijk dan betaald werk, vind ik. Met ons allen houden we de Geertekerk draaiende, onderling verbonden en creatief. Zo’n tien jaar geleden begon ik als contactlid in de wijk waar ik woon. Vooral omdat ik degene die me daarvoor vroeg sympathiek vond. Maar ook omdat ik het belangrijk en leuk vind om met het contactwerk ‘de ogen & oren’ van de kerk te zijn.

En nu ben ik dan vanuit de Stuurgroep Wijkorganisatie in de Kerkenraad terechtgekomen. Ik vind het een hele eer, want het is betekenis- en gewetensvol werk. Juist daarom was ik blij verrast om te horen dat er een rituele bevestiging door een predikant in een kerkdienst zou volgen. Voor mij is dat zondag 19 juni.

Het belang van rituelen

’s Ochtends de krant lezen met een kopje koffie, wie kent het niet of verlangt ernaar? Ieder mens heeft zo zijn alledaagse gewoontes. Pas wanneer je aan gewoontes een bijzondere betekenis geeft, worden ze rituelen. En het is in de Geertekerk dus de gewoonte om een nieuw Kerkenraadslid ritueel te bevestigen in een dienst. In zo’n ritueel kan je de bijzondere betekenis beleven. De predikant wijst je op je taken en vraagt je te beloven dat je verantwoordelijkheid op je zult nemen en de vertrouwelijkheid in acht zult nemen.

Rituelen hebben vele betekenissen. In elk geval dat ze de onderlinge verbondenheid en de gezamenlijke waarden van onze geloofsgemeenschap nog eens onderstrepen.

 

Gerelateerd