9 augustus 2023

Op weg

Geschreven door Ruth Hessel

Sinds een kleine twee jaar werk ik als geestelijk verzorger. In de ouderenzorg in een plaats dichtbij Utrecht. Een loopbaanswitch. Al jaren had ik de wens om dit werk te gaan doen. En dat is gelukt. Ik ervaar het als betekenisvol en inspirerend. Voorgaan in vieringen is nieuw voor mij. Ik vind het spannend en twijfel of ik het wel kan. Ik moet nog veel leren. 

Kijken, luisteren, voelen 

Met enige regelmaat ga ik naar de Geertekerk, naar de kerkdiensten. Om inspiratie op te doen, om van te leren. In het begin nam ik pen en papier mee om aantekeningen te maken. Maar al gauw merkte ik dat ik dan te veel ‘in m’n hoofd’ bleef. Ik wilde meer ervaren. Dus besloot ik maar gewoon te kijken, te luisteren en te voelen. De ene keer werd ik geraakt door de tekst in een lied, de andere keer door de persoonlijke woorden in de overweging of juist door de stilte erna. Ook de manier waarop de predikanten bidden spreekt me aan. Niet zozeer danken en vragen. Ik ervaar het bidden meer als in contact komen met je diepere ‘zijn’ en daardoor ook met God. Natuurlijk lukt dat niet altijd. Soms word ik overspoeld door de rompslomp van het dagelijkse leven, kan ik dat niet van me afschudden. Maar dat mag er ook gewoon zijn. Elke keer opnieuw ervaar ik in de Geertekerk ruimte voor twijfel (twijfel in alle opzichten), voor zoeken, en ook dat er geen oordeel is. 

Een mooie weg 

Al deze ervaringen neem ik mee in mijn werk. Ook geeft het de inspiratie die ik nodig heb om zelf een viering voor te bereiden, om een overweging te schrijven. Ik probeer dan verbinding te maken met wat er leeft bij de bewoners. En juist als ik ruimte laat voor het persoonlijke, voor het zoekende, voor het twijfelachtige, voor de donkere en lichte kanten van het leven, krijg ik terug dat het hen raakt of troost. 

Florus, voormalig predikant van de Geertekerk, begeleidt mij bij het schrijven van de overwegingen. Hij geeft waardevolle feedback. Ik kan wel zeggen dat zijn begeleiding en het bijwonen van de kerkdiensten mij op weg hebben geholpen. Dat ik hierdoor meer vertrouwen heb gekregen. Gevoelsmatig sta ik nog aan het begin. Maar ik ben op weg. Een weg van hobbels, twijfels en zoeken. Een mooie weg.

Gerelateerd