30 november 2022

Ontdekken, twijfelen, geloven, delen 

Geschreven door Jorn den Hertog

Afgelopen twee weken stonden allerlei thema’s rondom mentale gezondheid centraal tijdens de ‘Wellbeing Week’ van de Universiteit Utrecht. Als studentenpastor ben ik vanuit het IPSU (Interkerkelijk Platform Studentenpastoraat Utrecht) betrokken bij deze Wellbeing Week en zijn ook een aantal activiteiten of lezingen in de Janskerk. Zo begonnen op een maandag in november 200 studenten hun (regenachtige) dag met ‘Morning Yoga’ in de Janskerk (zie foto). Deze studenten trotseerden weer en wind om vervolgens te verstillen in de kerk. “Wat heerlijk om in deze kerk te zijn – middenin de drukke stad.” zei één student. “Er zijn, verspreid over de week, ook andere momenten om in deze kerk te zijn en stil te zijn” antwoordde ik, “van harte welkom- ook op zondag, 11u!”. 

Yoga in de Janskerk

De laatste jaren is er gelukkig steeds meer aandacht voor ‘Studentenwelzijn’. Onder andere door de grote negatieve invloed van corona(maatregelen) op studenten heeft men in de politiek en op de onderwijsinstellingen opnieuw veel aandacht voor het ‘welzijn van de student’. Er is allerlei hulp te vinden rondom grenzen stellen, een goede sollicitatiebrief sturen, groepstherapie of een yoga-cursus doen. Prachtig dat dit aangeboden wordt door o.a. de universiteit! 

Naast dit mooie aanbod ligt er volgens mij ook een mooie kans voor kerkelijk werkers, predikanten en geestelijk verzorgers. Studenten hebben behoefte aan gesprekken over zingeving, over wat hen drijft, hoe ze goed voor hart en ziel kunnen zorgen, waar ze hun identiteit vinden, etc. Begeleiding vanuit geestelijke verzorging vergt een andere ‘taal’ dan die van andere hulpverleners zoals bijv. een studieadviseur. Het is goed om bewust te zijn van onze rijke, religieuze-door-het-leven-gevormde taal. Door middel van zogenaamde Zinnige Gesprekken mogen collega-pastores (ook vanuit de Geertekerk!) en ik verschillende één-op-één gesprekken voeren met studenten. Van relatieproblemen tot het zoeken naar zin in een periode van rouw, elk gesprek is weer anders. Ik vind het ontzettend waardevol om op een laagdrempelige manier beschikbaar te zijn voor een ‘zinnig gesprek’ en merk dat studenten dit zeer waarderen. 

Janskerk op het Janskerkhof

Hoe kan de kerk (het gebouw, maar juist ook de kerk als (geloofs)gemeenschap) weer een plek worden voor studenten? Net als bij de Morning Yoga – hoe vinden studenten hun plekje in de kerk? Vanuit het studentenpastoraat ben ik steeds op zoek naar hoe de kerk aan kan sluiten bij de leefwereld, de uitdagingen en de behoeften naar verstilling van studenten. Op de website en banner van IPSU staan de woorden ‘Ontdekken, Twijfelen, Geloven, Delen’. Elke keer krijgen deze vier woorden meer lading voor mij – juist door de eerlijke, kwetsbare down-to-earth gesprekken met studenten. Het samen onderweg zijn: het samen ontdekken, plekken vinden waar twijfel gedeeld mag worden, waar men moed of woorden vindt om te geloven en de vreugde van het delen ervaart. De kerk (opnieuw; het gebouw, maar vooral de mensen die de kerk vormen/zijn) mag en kán een prachtige plek zijn voor studenten in de stad!

Over Jorn den Hertog

Jorn den Hertog

Jorn werkt als studentenpastor in Utrecht bij het Interkerkelijk Platform Studentenpastoraat - IPSU. Hij studeert aan het Remonstrants Seminarium en is bezig met een master theologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.

Gerelateerd