7 juli 2021

Heilig enthousiasme

Geschreven door Marthe de Vries

‘Ontvang de Heilige Geest’: het zijn de woorden die Jezus, volgens het evangelie van Johannes, zijn leerlingen toesprak toen hij aan hen verscheen na de opstanding.

‘Ontvang de Heilige Geest’; deze woorden klonken ook afgelopen zaterdag in de Parkstraatgemeente in Arnhem toen drie studenten van het Seminarium hun examens hadden afgelegd en tot proponent bevestigd werden.

Het was niet eens nodig om ze dat toe te wensen: die Geest was vanzelf al aanwezig. Ik was geraakt door de toewijding en het enthousiasme waarmee ze aan hun taak begonnen.

Het is een ouderwets, maar mooi gebruik: de studenten leggen hun examens af in tegenwoordigheid van vertegenwoordigers uit de gemeenten, het landelijk bestuur en de predikanten. Ze presenteren zich als het ware: dit ben ik en dit heb ik de remonstranten te bieden.

Susanne, Mignon en Anneke

En wat hebben ze ons veel te bieden, Susanne van der Sluijs, Mignon van Bokhoven en Anneke van der Velde. Zij vertegenwoordigen een nieuwe generatie predikanten: niet meer vers van de (Leidse) theologische faculteit, maar mensen die hun sporen in de maatschappij verdiend hebben en heel eigen vaardigheden en mogelijkheden meebrengen. Alle drie met een theologische opleiding, vaak van een aantal jaren terug en met eigen accenten in een zeer gevarieerd werkzaam leven opgedaan.

Susanne bracht haar studie Moderne Westerse Letterkunde mee in haar proponentsscriptie over de dichter en theoloog de Génestet. Het was echter haar eigen ruimhartigheid die resoneerde bij deze dichter die schreef: ‘zoek waarheid en wijsheid, maar laat er vooral ook ruimte zijn voor de waarheid en de wijsheid van de andere mens.’

Mignon heeft een ruime zoektocht afgelegd in verschillende kerkelijke gemeenschappen; van ruimhartig PKN, via de Rooms Katholieke Kerk, het Syrisch christendom en de Oud Katholieke traditie naar de remonstranten. De liturgische rijkdom die zij onderweg heeft ervaren, weet zij te combineren met een heel eigen doordenking van liturgie. Voor Mignon is liturgie niet een uitdrukking van een dogmatische traditie, maar is liturgie gestolde levenservaring die de grondslag zou moeten zijn voor de systematische theologie.

Tot slot bracht Anneke van der Velde haar ervaring met theologisch pionieren in. Zij is overgekomen als predikant uit de PKN en maakte deel uit van het Landelijk Team Pionieren. In haar proponentsscriptie vergeleek zij de vernieuwende activiteiten in zowel de PKN als bij de remonstranten. Het leverde een aantal zeer verhelderende inzichten en aanbevelingen op.

Bevlogenheid

Ik was geraakt door de bevlogenheid van de kandidaten: nieuwe perspectieven leken zich te openen, oude gewoonten afgestoft. Zingend ging ik die dag naar huis, met het slotlied van de bevestigingsdienst nog op de lippen:

 

De Geest van God is als een vuur,

als vlammen fel bewogen,

verterend wat aan onrecht leeft,

een gloed vol mededogen.

Een vonk van hoop in onze nacht,

een wenkend licht dat op ons wacht,

en warmte in hart en ogen.

 

Dat was het: mededogen, hoop, licht en warmte. Wat een feest, zulke nieuwe collega’s!

Gerelateerd