10 augustus 2018

Ga deze zomer onbekommerd op reis, maar wel in vrede!

Geschreven door Joël Vlasblom
Inspiratie Rinus Gerlofsma Ga deze zomer onbekommerd op reis, maar wel in vrede!

Shalom

Afgelopen zondag was ik bij een mooie kerkdienst van Martine Wassenaar in de Geertekerk. Aan het slot van de kerkdienst sprak ze de bekende priesterlijke zegen uit:

“De Heer zegene u, en behoede u!

De Heer doe Zijn aangezicht over u lichten, en zij u genadig!

De Heer verheffe Zijn aangezicht over u, en geve u vrede”

Van Martine’s laatste woord, werd ik ineens alert, ze zei namelijk geen vrede maar shalom. Wat in het Hebreeuws vrede betekent maar ook een begroeting is. Ik weet niet met welke intentie Martine dit woord koos maar het zette me wel aan het denken. Het shalom koppelde ik eerst aan het artikel van Christa Anbeek & Joost Röselaers in NRC van 26 juli . Waarin ze naar aanleiding van de MH17 ramp bepleiten om onbekommerd op reis te gaan. Om zo daadwerkelijk uit te rusten op vakantie.

Namasté

Misschien was het alert worden bij de zegen een belangrijke aanwijzing. Het onbekommerd op reis gaan in vrede is namelijk zo gemakkelijk en vanzelfsprekend nog niet.

Vorige maand was ik in Tunesië, waar ik vooral heb genoten van de plaatselijke cultuur en bevolking. Ik sprak daar met een local. En vertelde hem dat ik de Tunesiërs zo vriendelijk en aardig vond. Hij was eerst verbaasd maar vond het al snel volkomen logisch. Hij zei: “Je benadert de mensen vriendelijk dan zijn ze ook vriendelijk naar jou”!

Salaam

Hierin schuilt denk ik een diepe wijsheid van het Hebreeuwse woord shalom en van de zegen. Wanneer we op vakantie gaan hoeven we ons inderdaad geen zorgen te maken. Wanneer we het voor onszelf en voor onze naaste leuk willen maken hebben we zelf ook invloed op hoe we mensen benaderen.

Niet alleen het shalom uit het Hebreeuws geeft ons deze aanwijzing. Het Salaam uit het Arabisch betekent ook vrede. Met het indiaanse namasté toon je de ander zijn ziel respect. En het Chinese nǐ hǎo betekent letterlijk: “jij goed”. In al deze groeten schuilt een kern die erop wijst dat het belangrijk is hoe je de ander tegemoet treedt, ongeacht je taal of herkomst.

Nǐ hǎo

Wanneer we op reis gaan is het een uitgelezen kans om te kijken hoe we van onze geliefden vertrekken en bij de vreemde aankomen. Misschien vinden we zo werkelijk rust, vrede en een onbekommerde vakantie.

Gerelateerd