19 mei 2022

Vliegen in de lucht als een gierzwaluw

Geschreven door Aly Meijer
Inspiratie vogelbescherming.nl Vliegen in de lucht als een gierzwaluw

ALS DE ZIELE LUISTERT

Als de ziele luistert

spreekt het al een taal dat leeft,

’t lijzigste gefluister

ook een taal en teken heeft:

blaren van de bomen

kouten met elkaar gezwind,

baren in de stromen

klappen luide en welgezind,

wind en wee en wolken,

wegelen van Gods heiligen voet,

talen en vertolken

’t diep gedoken Woord zo zoet…

als de ziele luistert!

 

Zo schreef Guido Gezelle, in 1859, toen Nederland nog niet vol lag met asfalt en er nog geen stiltegebieden nodig waren, want het was er nog gewoon stil. Je hoorde alleen de geluiden van de natuur. Een tijd van mijmeren, een tijd van verzuchten, een tijd van ontzag voor God en de natuur.

Maar hoe kunnen wij nu ontzag hebben voor de natuur? Met alles wat wij om ons heen gebouwd en gemaakt hebben? Kunnen wij nog wel genieten van de natuur? Laten we die nog tot ons spreken?

Heb je vanochtend ook het jonge groen van de lente gezien en blijf je er dan ook even bij stilstaan? Kijk je nog weleens naar de sterrenhemel met ontzag voor de grootsheid van het universum?

Godswonder

Een ander godswonder: de gierzwaluw. Heb je er al een paar gespot in de stad?  Ze keren elk jaar naar dezelfde broedplek terug.

Onderzoek toont aan dat een gierzwaluw 5.000 km in 5 dagen kan vliegen. Dat is hemelsbreed pakweg van Ghana naar Utrecht. Ga eens na, in 5 dagen 5000 km! Dat is 1000 km per dag! Gierzwaluwen kunnen op eigen kracht een snelheid van wel 111 km/uur bereiken.

Dat is toch niet te geloven, zo’n klein vogeltje! Gierzwaluwen kunnen ook 10 maanden achtereen in de lucht blijven, ze eten daar, ze drinken daar en ze slapen in de lucht. Hoe is het mogelijk?!? Het is dat het wetenschappelijk is bewezen, maar anders zou ik het niet geloven! Gods wegen zijn ondoorgrondelijk en gods schepping is magistraal.

Op de website https://gierzwaluw.website gierzwaluwen-nieuws uit Utrecht:

‘In Utrecht zijn voor broedseizoen ’22 1.249 bekende kunstnesten (nestkasten en neststenen) voor gierzwaluwen beschikbaar. De 84 locaties/projecten zijn met wat informatie over aantal, startjaar en bezetting op een kaart in Google maps gezet. Vorig jaar waren 85 (7,7%) van 1.103 gecontroleerde kasten bezet. 76 van de 85 bezette kasten bevinden zich in drie redelijk tot zeer goed bezette projecten in Voordorp (17 bezette kasten, 20% bezet), de Lutherse kerk aan de Hamburgerstraat (23 bezet, 88%, (mogelijk de oudste gierzwaluwkolonie in kunstnesten van Europa !) en op de locatie van het voormalige AZU  aan de Hartingstraat / Arthur van Schendelstraat (38 bezet, 100%). Ook dit jaar gaan we de bezetting weer controleren. Alle info op  Gierzwaluwen in Utrecht. Neem even contact op als je wilt helpen: jaaplangenbach@ziggo.nl ’.

Gierzwaluwen

Tot slot het gedicht van Guido Gezelle over gierzwaluwen:

G I E R Z W A L U W E N

‘Zie, zie, zie,

zie! zie! zie!

zie!! zie!! zie!!

zie!!!’

tieren de

zwaluwen,

twee-driemaal

drie,

zwierende en

gierende:

‘Niemand, die…

die

bieden de

stiet ons zal!

‘Wie, wie? wie??

wie???’

Piepende en

kriepende

zwak en ge-

zwind;

haaiende en

draaiende,

rap als de

wind;

wiegende en

vliegende,

vlug op de

vlerk,

spoeien en

roeien ze

ringsom de

kerk.

Lege nu

zweven ze, en

geven ze

bucht;

hoge nu

hemelt hun’

vlerke, in de

lucht:

amper nog

hore ik.. en,

die ’k niet en

zie,

lijvelijk

zingen ze:

‘Wie??? wie?? wie?

wie…

Gerelateerd