29 juni 2023

De ander een hulp als tegenover 

Geschreven door Claartje Kruijff

Na het eerste jaar in een nieuwe gemeente is het in ons vak als gemeentepredikant de bedoeling dat je supervisie zoekt. Ik werd aan die afspraak herinnerd en zag er tegenop. Mijn agenda zat al behoorlijk vol, ik had het bovendien naar mijn zin en zag niet direct een aanleiding om op dit moment supervisie te zoeken. Enigszins schoorvoetend zocht ik een supervisor. 

Het werd mij snel duidelijk dat ik bij een ervaren, goede en prettige supervisor zat. ‘Wat is de vraag waarmee jij je supervisie ingaat?’, vroeg de supervisor tijdens onze eerste ontmoeting. De vraag waarmee ik de supervisie inging bleek uiteindelijk niet de rode draad van de supervisie. Al kwam het toch nog als bijvangst aan het einde van het supervisietraject terug. De supervisie ging zijn eigen gang. 

Tussen mijn supervisor en mij was er een sfeer van veiligheid en vertrouwen. Hij was transparant en direct in zijn observaties en spaarde mij niet. En toch ging ik iedere keer gesterkt en vrijer de deur weer uit. Terwijl ik nog steeds dezelfde volle agenda had voelde ik toch meer ruimte en mogelijkheid. 

Wat kan ik veel leren van andere mensen die meer levens- en werkervaring hebben dan ik; die mij voorgaan. 

Gisteren, na afloop van een uur supervisie moest ik denken aan het tweede scheppingsverhaal uit Genesis. 

In Genesis 2, het tweede scheppingsverhaal schept God voor de mens een medemens. 

God zag dat het niet goed was dat de mens alleen is: ik maak voor hem ‘een helper die bij hem past’ zo luidt de nieuwste Bijbelvertaling. In de Naardense Bijbelvertaling staat ‘een hulp als zijn tegenover’. Als ik deze twee vertalingen op elkaar leg dan is dit precies wat ik ervoer tijdens mijn supervisie. Je hebt ook in je werk soms een helper nodig die bij je past. Een helper die juist jouw tegenover is, jou een spiegel voorhoudt opdat je nieuwe vrijheid en handelingsmogelijkheden gaat ervaren. 

In een gespreksgroep afgelopen voorjaar vertelde de oudst aanwezige dat hij in zijn loopbaan (en leven) het meest geleerd had van anderen die verder waren dan hij, met meer levenservaring en inzichten. 

‘Mensen die mij op dingen wezen die ik van mijzelf nog niet zag.’ 

De ervaren, levenswijze ander, die jou verder kan helpen als tegenover. Ik gun iedereen een supervisor. Een mentor. Een wijze ander. Een Elder. Ook als het je niet uitkomt. Misschien juist dán. 

** terwijl ik dit schrijf moet ik denken aan mensen in onze maatschappij die zodanig onder druk staan omdat ze financiële zorgen hebben of omdat ze in het onderwijs of de zorg werken bijvoorbeeld, dat dergelijke luxueuze ruimte er helemaal niet is.

Over Claartje Kruijff

Claartje Kruijff

Claartje Kruijff is predikant bij de Remonstrantse Gemeente Utrecht, Geertekerk

Gerelateerd