28 december 2022

Creatief en contemplatief

Geschreven door Frederiek Eggink

Kerstkaarten sturen 

Wij horen nog tot de generatie die ouderwets kerstkaarten verstuurt. Zonder voorgedrukte foto’s of teksten en al helemaal niet digitaal. Handgeschreven, zelf geadresseerd en met kerstzegels, een hele traditionele ceremonie is het. 

Elk jaar gaan we er uitgebreid voor zitten en zoeken kaarten uit die bij de mensen passen: klassiek met kersttaferelen, glitter en sneeuw, bijbelse voorstellingen, grappige kleine kaartjes van Poeh rond de kerstboom of Iejoor, de ezel met kerstmuts, engeltjes die op hun bazuinen blazen en afbeeldingen van speelse schilderijen. 

Ook persoonlijk proberen we iets te betekenen naar onze dierbare vrienden en familie door hun een boodschap mee te geven voor het nieuwe jaar. Dat valt niet altijd mee, maar juist de moeite die je er voor doet, draagt bij aan de sfeer. Mooie kerstmuziek – vaak de Messiah van G.F. Händel – op de achtergrond. 

Creativiteit 

Aan vrienden die iets extra’s nodig hebben besteden we speciale aandacht: ‘van een liefde die vriendschap heet’. Oude vrienden uit mijn studententijd krijgen dit jaar spontaan de wens mee van ‘een creatief en contemplatief 2023’ Dat past bij hun: zij schildert, hij is op en top een filosoof in al zijn doen en laten. Het zet me aan het denken. 

Creatief is scheppend bezig zijn. Het vermogen om nieuwe dingen te bedenken en of vorm te geven. Je innerlijke kracht en je fantasie gebruiken bij het ondernemen. Creatief is ook je eigen gaven gebruiken die je van God hebt gekregen om je medemens daar iets van te geven of in te laten delen. Kleine liefdedaden, een hoopvol woord. Creatief is niet louter kunstzinnig, het is zo veel meer. Laat dat de leidraad zijn. 

Contemplatief 

Maar ontegenzeggelijk heeft een nieuw jaar ook een contemplatief element: “Oude Jaar, O laat ons rusten, Omzien, eer wij verder gaan” staat er in een 19e-eeuws Oudejaarslied, prachtig op muziek gezet door Catharina van Rennes. 

Dit is dan ook wat ik de mensen van de Geertekerk wens: “Wees creatief in 2023 voor zover dat in je vermogen ligt, maar wees ook contemplatief, sta van tijd tot tijd stil en vraag je af hoe je verder wilt”. Bekijk je leven eens van een afstandje, beoefen de praktische filosofie, bezinning brengt je op nieuwe gedachten en ideeën, die je dan weer in creativiteit kunt omzetten! 

Beelden 

Onze woonkamer drukt creativiteit en contemplatie uit met een origineel schilderij van de Oude Gracht op de hoogte van de Smedenstraat in Utrecht, dicht achter de Geertekerk. Op de schoorsteenmantel daaronder bevinden zich verschillende kerstversieringen, die wat contemplatiefs hebben. De kerstboom met de lichtjes ernaast maakt het compleet……..

Gerelateerd