4 december 1015

4

Geschreven door Maarten van der Bijl

Dit bericht maakt deel uit van de adventskalender. Elke dag vind je hier bijdragen van gemeenteleden en een bijbelfragment.


Kerst in onze tijd

In de kerstsok van de Kerstman
zit gemis en eenzaamheid.
Snoepgoed is gevuld met honger,
pakjes vol met ledigheid.
Door de kaarsjes in de kerstboom
wordt er duisternis verspreid.
Dat is kerst van de vervlakking,
dat is kerst in onze tijd.

’t Kerstdiner bestaat uit hebzucht
gegarneerd met overvloed.
In een sfeer van glitter, glamour
raken mensen zwaar doorvoed
En ’t spirituele tintje?
Dat zijn we al heel lang kwijt
‘Kerst is toch iets met een Kindje?’
Dat is kerst in onze tijd.

Maar…

Vul de kerstsok van de Kerstman
liever met verdraagzaamheid.
Ruil het snoepgoed in voor liefde
in een zak tevredenheid.
Brand de kaarsjes in de kerstboom
met een lichtje voor altijd.
Dan wordt kerst weer echte kerstmis
Zo kan ‘t ook in onze tijd.

Laat het kerstdiner een feest zijn
waar we delen met elkaar.
Waar we vredig van genieten,
op weg naar het nieuwe jaar.
En ’t spirituele tintje?
Dat blijft wereldwijd verbreid.
Want ‘t verhaal van ‘t kleine Kindje,
dat past ook in onze tijd.

Bijdrage van Hans Cieremans


There’s a crack in everything
that’s how the light gets in.

Bijdrage van Ineke Ludikhuizen, uit ‘Anthem’ van Leonard Cohen


Uit de bijbel

volgens het lectionarium van de Katholieke Bijbelstichting

Matteüs 9,35-10,1.5-8

In die tijd ging Jezus rond door alle steden en dorpen,
waar Hij onderricht gaf in hun synagogen
en de Blijde Boodschap verkondigde van het Koninkrijk
en alle ziekten en kwalen genas.
Bij het zien van die menigte mensen
werd Hij door medelijden bewogen,
omdat ze afgetobd neerlagen
als schapen zonder herder.
Toen sprak Hij tot zijn leerlingen:
“De oogst is wel groot
maar arbeiders zijn er weinig
Vraagt daarom de Heer van de oogst
arbeiders te sturen om te oogsten.”
Hij riep zijn leerlingen bij zich en gaf hun de macht
om de onreine geesten uit te drijven
en alle ziekten en kwalen te genezen.
Deze twaalf zond Jezus uit met de opdracht:
“Begeeft u niet onder de heidenen
en gaat niet binnen in een stad van de Samaritanen;
gij moet veeleer gaan
naar de verloren schapen van het huis van Israël.
Verkondigt op uw tocht: Het Koninkrijk der hemelen is nabij. Geneest zieken, wekt doden op, reinigt melaatsen en drijft duivels uit. Voor niets hebt gij ontvangen, voor niets moet gij geven.”
4dec

Gerelateerd