3 december 1015

3

Geschreven door Maarten van der Bijl

Dit bericht maakt deel uit van de adventskalender. Elke dag vind je hier bijdragen van gemeenteleden en een bijbelfragment.


midwinterblazen Joke Lobbes

Midwinterblazen

~ op de midwinterhoorn blazen, vooral als folkloristisch gebruik in het oosten van Nederland

Lees hier de Wikipediapagina over dit gebruik.
De tekening is van Joke Lobbes, een Remonstrants gemeentelid uit Twente. Hij stond vorig jaar op de kerstkaart van Twente.

Bijdrage van Liesbeth Orthel


“Voel je goed! Luister naar mooie muziek!”

Nel Moen


Uit de bijbel

volgens het lectionarium van de Katholieke Bijbelstichting

Matteüs 9: 27-31

In die tijd waren er twee blinden
die Jezus volgden en luid riepen:
“Heb medelijden met ons,
Zoon van David.”
Toen Hij thuis gekomen was, kwamen de blinden naar Hem toe.
Jezus sprak tot hen:
“Gelooft gij dat Ik de macht bezit om dit te doen?”
Zij antwoordden:
“Zeker, Heer.”
Daarop raakte Hij hun ogen aan en zeide:
“U geschiede naar uw geloof.”
En hun ogen gingen open.
Jezus vermaande hen op strenge toon:
“Zorg dat niemand dit te weten komt.”

Gerelateerd