24 december 2015

24

Geschreven door Maarten van der Bijl

Dit bericht maakt deel uit van de adventskalender. Elke dag vind je hier bijdragen van gemeenteleden en een bijbelfragment.


De Eeuwige zegene ons met onrust
over gemakkelijke antwoorden, halve waarheden en oppervlakkige relaties
zodat er diepgang ontstaat in onze harten.

De Eeuwige zegene ons met boosheid
over onrecht, onderdrukking en uitbuiting van mensen
zodat we recht doen, vrijheid vieren en vrede stichten.

De Eeuwige zegene ons met tranen
die we huilen voor hen die lijden door pijn, ziekte, honger en oorlog
zodat we onze handen zullen uitstrekken tot troost.

De Eeuwige zegene ons met zoveel dwaasheid dat wij geloven
dat we een verschil te kunnen maken in deze wereld
zodat we doen waarvan anderen zeggen
dat het onmogelijk is.

‘Franciscaner zegen van onrust’, bijgedragen door Alleke Wieringa


Kamerkoor Lamusa repeteerde gisteren in de Geertekerk. Bij kaarslicht zongen we onder andere ‘Earth Song’ (Frank Ticheli).

Tekst:

Sing, Be, Live, See
This dark stormy hour – the wind, it stirs
The scorched Earth cries out in vain…

Oh war and power, you blind and blur.
The torn heart cries out in pain.

But music and singing have been my refuge
and music and singing shall be my light.

A light of song, shining strong:
Hallelujah, Hallelujah

Through darkness and pain and strife
I’ll sing, I’ll be, live, see

Peace.

Bron: genius.com/Frank-ticheli-earth-song-lyrics


Uit de bijbel

volgens het lectionarium van de Katholieke Bijbelstichting

Matteüs 1:18-25

De geboorte van Jezus Christus vond plaats op deze wijze:
Toen zijn moeder Maria verloofd was met Jozef
bleek zij, voordat ze gingen samenwonen,
zwanger van de heilige Geest.
Omdat Jozef, haar man, rechtschapen was
en haar niet in opspraak wilde brengen,
dacht hij er over
in stilte van haar te scheiden.
Terwijl hij dit overwoog,
verscheen hem in een droom een engel van de Heer
die tot hem sprak:
“Jozef, zoon van David,
wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, tot u te nemen;
het kind in haar schoot is van de heilige Geest.
Zij zal een zoon ter wereld brengen die gij Jezus moet noemen,
want Hij zal zijn volk redden uit hun zonden.”
Dit alles is geschied, opdat vervuld zou worden
wat de Heer gesproken heeft door de profeet, die zegt:
“Zie, de maagd zal zwanger worden
en een zoon ter wereld brengen,
en men zal Hem de naam Immanuël geven.”
Dat is in vertaling:
God met ons.
Ontwaakt uit de slaap
deed Jozef zoals de engel van de Heer hem bevolen had
en nam zijn vrouw tot zich.
Toch had hij geen gemeenschap met haar
totdat zij een zoon ter wereld bracht;
en hij noemde Hem Jezus.

Gerelateerd