23 december 1015

23

Geschreven door Maarten van der Bijl

Dit bericht maakt deel uit van de adventskalender. Elke dag vind je hier bijdragen van gemeenteleden en een bijbelfragment.


Vouw nog eens een ster!

Bijdrage van Liesbeth Orthel


23dec

Johannes de Doper

via Spreken met God

Zie de Heer komt… De Verlosser stond op het punt te komen en niemand had iets in de gaten. De mensen gingen hun gewone gang, in volstrekte onverschilligheid. Alleen Maria wist het; en Jozef die door de engel op de hoogte gebracht was.

Johannes wordt de profeet van de Allerhoogste genoemd, omdat het zijn opdracht was uit te gaan voor de Heer om zijn wegen te bereiden, om zijn volk de boodschap van verlossing te brengen.

Elke mens, op zijn eigen plaats en in zijn eigen omstandigheden, heeft een door God gegeven roeping. “Veel grote dingen hangen ervan af, of jij en ik ons gedragen zoals God het wil. – Vergeet dat niet.” Brengen wij de mensen om ons heen dichter bij God? Zijn wij een voorbeeld in het uitvoeren van ons werk, thuis, in onze sociale contacten?


Uit de bijbel

volgens het lectionarium van de Katholieke Bijbelstichting

Lucas 1:57-66

Voor Elisabet brak het ogenblik aan dat zij moeder werd;
zij schonk het leven aan een zoon.
Toen de buren en de familie hoorden
hoe groot de barmhartigheid was
die de Heer aan haar had betoond,
deelden zij in haar vreugde.
Op de achtste dag kwam men het kind besnijden
en ze wilden het naar zijn vader Zacharias noemen.
Maar zijn moeder zei daarop:
“Neen, het moet Johannes heten.”
Zij antwoordden haar:
“Maar er is in uw familie niemand die zo heet.”
Met gebaren vroegen zij toen aan zijn vader
hoe hij het wilde noemen.
Deze vroeg een schrijftafeltje en schreef erop:
“Johannes zal hij heten.”
Ze stonden allen verbaasd.
Onmiddellijk daarop werd zijn mond geopend,
zijn tong losgemaakt
en verkondigde hij Gods lof.
Ontzag vervulde alle omwonenden
en in heel het bergland van Judea
werd al het gebeurde rondverteld.
Ieder die het hoorde dacht erover na en vroeg zich af:
“Wat zal er worden van dit kind?”
Want de hand des Heren was met hem.

Gerelateerd