22 december 1015

22

Geschreven door Maarten van der Bijl

Foto: Liesbeth Orthel. “Ik fietste er maanden langs op mijn weg naar de post. Elke dag werd ik er even blij van alsof het voor mij geschreven was en dat was natuurlijk niet zo, maar toch.”

Dit bericht maakt deel uit van de adventskalender. Elke dag vind je hier bijdragen van gemeenteleden en een bijbelfragment.


Zowel Ineke Ludikhuize als Arthur Modderkolk willen graag dit gedicht van Hans Andreus met jullie delen.Uit de bijbel

volgens het lectionarium van de Katholieke Bijbelstichting

Lucas 1:46-56

Bij haar bezoek aan Elisabet sprak Maria:
“Mijn hart prijst hoog de Heer.
Van vreugde juicht mijn geest om God, de redder,
daar Hij welwillend neerzag op de kleinheid zijner dienstmaagd.
En zie, van heden af prijst elk geslacht mij zalig
omdat Hij die machtig is aan mij zijn wonderwerken deed,
en heilig is zijn Naam.
Barmhartig is Hij van geslacht tot geslacht
voor hen die Hem vrezen.
Hij toont de kracht van zijn arm;
slaat trotsen van hart uiteen.
Heersers ontneemt Hij hun troon,
maar Hij verheft de geringen.
Die hongeren overlaadt Hij met gaven,
en rijken zendt Hij heen met lege handen.
Zijn dienaar Israël heeft Hij zich aangetrokken,
gedachtig zijn barmhartigheid voor eeuwig
jegens Abraham en zijn geslacht,
gelijk Hij had gezegd tot onze Vaderen.”

Nadat Maria ongeveer drie maanden bij haar gebleven was
keerde zij naar huis terug.

Gerelateerd