21 december 1015

21

Geschreven door Maarten van der Bijl

Dit bericht maakt deel uit van de adventskalender. Elke dag vind je hier bijdragen van gemeenteleden en een bijbelfragment.


Het doel van kunst is niet de ervaring van een plotse adrenalinestoot,
wèl de geleidelijke opbouw van duurzame verwondering en sereniteit,
iets dat het leven lang in beslag neemt.

Glenn Gould (1932-1982), bijgedragen door Alleke Wieringa


Op 19 december vierden Jonge Remonstranten (Utrecht/Arminius) samen een kerstmaaltijd. Eén van de bijdragen tijdens die maaltijd kwam van Jurjen Helmus, rond het thema vreemdelingen. Hier lees je zijn voordracht.


21dec

IJstijd

Paulo Coelho schrijft op zijn weblog af en toe een kort verhaaltje.

Tijdens de IJstijd stierven veel dieren vanwege de kou. Toen ze dit zagen, besloten de stekelvarkens dicht tegen elkaar aan te kruipen, zodat ze goed waren ingepakt en elkaar beschermden.

Maar ze bezeerden elkaar met hun stekels, dus besloten ze maar weer bij elkaar uit de buurt te blijven.

Ze begonnen weer te sterven van de kou.
Ze moesten dus kiezen: of van de aardbodem verdwijnen of de stekels van de buren voor lief nemen.

Ze besloten wijselijk elkaar weer op te zoeken. Ze leerden leven met de kleine wonden die de zeer dichte relatie kon veroorzaken, omdat niets belangrijker was dan de warmte van de ander.

En ze hebben het overleefd.


Uit de bijbel

volgens het lectionarium van de Katholieke Bijbelstichting

Lucas 1:39-45

In die dagen reisde Maria met spoed naar het bergland,
naar een stad in Juda.
Zij ging het huis van Zacharias binnen en groette Elisabet.
Zodra Elisabet de groet van Maria hoorde,
sprong het kind op in haar schoot.
Elisabet werd vervuld met de heilige Geest
en riep met luide stem uit:
“Gij zijt gezegend onder de vrouwen
en gezegend is de vrucht van uw schoot.
Waaraan heb ik het te danken
dat de moeder van mijn Heer naar mij toe komt?
Zie, zodra de klank van uw groet mijn oor bereikte
sprong het kind van vreugde op in mijn schoot.
Zalig zij die geloofd heeft dat tot vervulling zal komen
wat haar vanwege de Heer gezegd is.”

Gerelateerd