19 december 1015

19

Geschreven door Maarten van der Bijl

Foto: Sandro Botticelli – Madonna of the Magnificat (uitsnede).

Dit bericht maakt deel uit van de adventskalender. Elke dag vind je hier bijdragen van gemeenteleden en een bijbelfragment.


TROOST

Ik ben alleen.
Er is niemand
bij wie ik mijn hart bij kan uitstorten.
Dus doe ik het voor mezelf
en voor God
naar wie ik schreeuw.
Het is goed
het hart in eenzaamheid
uit te storten
en de kommer
niet vanbinnen
op te vreten.

Dietrich Bonhoeffer (DBW 10, 544 – blz 52), bijgedragen door Arthur Modderkolk


Magnificat heet de lofzang die Maria zong, toen ze hoorde dat ze de moeder van Jezus Christus zou worden. Hier een toonzetting van Arvo Pärt.


Uit de bijbel

Lucas 1:46-55

Hoog verheft nu mijn ziel de Heer,
verrukt is mijn geest om God, mijn Verlosser,
Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd,
van nu af prijst ieder geslacht mij zalig.
Wonderbaar is het wat Hij mij deed,
de Machtige, groot is Zijn Naam!
Barmhartig is Hij tot in lengte van dagen
voor ieder die Hem erkent.
Hij doet zich gelden met krachtige arm,
vermetelen drijft hij uiteen,
machtigen haalt Hij omlaag van hun troon,
eenvoudigen brengt Hij tot aanzien;
Behoeftigen schenkt Hij overvloed,
maar rijken gaan heen met lege handen.
Hij trekt zich Zijn dienaar Israël aan,
Zijn milde erbarming indachtig;
zoals Hij de vaderen heeft beloofd,
voor Abraham en zijn geslacht voor altijd.

Gerelateerd