18 december 1015

18

Geschreven door Maarten van der Bijl

Foto: Jozef werd aanvankelijk vaak oud afgebeeld, om voor iedereen aannemelijk te maken dat hij niet de vader kan zijn geweest… Bij Rembrandt is het inmiddels weer gewoon iemand die qua leeftijd bij de jonge Maria past.

Dit bericht maakt deel uit van de adventskalender. Elke dag vind je hier bijdragen van gemeenteleden en een bijbelfragment.


loesje

Bijdrage van Ineke Ludikhuize


Uit de bijbel

volgens het lectionarium van de Katholieke Bijbelstichting

Matteüs 1:18-24

De geboorte van Jezus Christus vond plaats op deze wijze:
Toen zijn moeder Maria verloofd was met Jozef,
bleek zij, voordat ze gingen samenwonen,
zwanger van de heilige Geest.
Omdat Jozef, haar man, rechtschapen was
en haar niet in opspraak wilde brengen,
dacht hij erover
in stilte van haar te scheiden.
Terwijl hij dit overwoog,
verscheen hem in een droom een engel van de Heer
die tot hem sprak:
“Jozef, zoon van David,
wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, tot u te nemen;
het kind in haar schoot is van de heilige Geest.
Zij zal een zoon ter wereld brengen die gij Jezus moet noemen,
want Hij zal zijn volk redden uit hun zonden.”
Dit alles is geschied, opdat vervuld zou worden
wat de Heer gesproken heeft door de profeet, die zegt:
“Zie, de maagd zal zwanger worden
en een zoon ter wereld brengen,
en men zal Hem de naam Immánuel geven.”
Dat is in vertaling:
God-met-ons.
Ontwaakt uit de slaap
deed Jozef zoals de engel van de Heer hem bevolen had
en nam zijn vrouw tot zich.

Gerelateerd