16 december 1015

16

Geschreven door Maarten van der Bijl

Foto Liesbeth Orthel: Rozetraam in Straatsburg

Dit bericht maakt deel uit van de adventskalender. Elke dag vind je hier bijdragen van gemeenteleden en een bijbelfragment.


– Een mooie videoclip van het nummer Glossali afkomstig van de band Sigur Ros:

Bijdrage van Floor Geluk


Uit de bijbel

volgens het lectionarium van de Katholieke Bijbelstichting

16dec
Lucas 7:24-30Toen de afgezanten van Johannes vertrokken waren,
begon Jezus tot de menigte te spreken over Johannes:
“Waar zijt gij in de woestijn naar gaan zien?
Naar een riethalm door de wind bewogen?
Waar zijt gij dan wèl naar gaan zien?
Naar iemand in verfijnde kleding?
Die prachtig gekleed gaan en in weelde leven
zijn te vinden in paleizen.
Wat zijt ge dán gaan zien?
Een profeet?
Inderdaad, zeg Ik u, zelfs meer dan een profeet!
Hij is het over wie geschreven staat:
Zie, Ik zend mijn bode voor u uit,
die de weg voor uw komst zal bereiden.
Ik zeg u:
Onder wie uit vrouwen geboren zijn
is niemand groter dan Johannes.
Niettemin is de kleinste in het Rijk Gods groter dan hij.
Het was het gewone volk dat naar hem luisterde;
zelfs de tollenaars erkenden Gods beschikking
door zich te laten dopen met het doopsel van Johannes.
Maar de Farizeeën en wetgeleerden hebben, wat hen betreft,
het plan van God verijdeld
door zich niet door hem te laten dopen.”

Gerelateerd