15 december 1015

15

Geschreven door Maarten van der Bijl

Dit bericht maakt deel uit van de adventskalender. Elke dag vind je hier bijdragen van gemeenteleden en een bijbelfragment.


Klik hier voor instructies om zelf net zo’n ster als op het plaatje te vouwen. Bijdrage van Liesbeth Orthel


Het enige wat telt is de weg die je met anderen aflegt.
– Marceline Loridan-Ivens (1928), bijgedragen door Alleke Wieringa

 

https://www.youtube.com/watch?v=SaS8gh4B9ZE

Fragment uit de film ‘Jezus’, Hier kunt u de hele film bekijken


Uit de bijbel

volgens het lectionarium van de Katholieke Bijbelstichting

Lucas 7:18b-23

In die tijd ontbood Johannes
een tweetal van zijn leerlingen
en stuurde ze naar de Heer om te vragen:
“Zijt Gij de Komende,
of hebben wij een ander te verwachten?”
Bij Jezus gekomen zeiden de mannen tot Hem:
“Johannes de Doper heeft ons naar U gestuurd om te vragen:
zijt Gij de Komende,
of hebben wij een ander te verwachten?”
Op dat ogenblik genas Jezus veel mensen
van ziekten, kwalen en boze geesten
en Hij schonk een groot aantal blinden het gezicht terug.
Hij gaf hun dit antwoord:
“Gaat aan Johannes zeggen wat gij gezien en gehoord hebt:
blinden zien en lammen lopen,
melaatsen worden gereinigd en doven horen,
doden staan op
en aan armen wordt de Blijde Boodschap verkondigd.
Gelukkig hij die aan Mij geen aanstoot neemt.”

Gerelateerd