14 december 1015

14

Geschreven door Maarten van der Bijl

Dit bericht maakt deel uit van de adventskalender. Elke dag vind je hier bijdragen van gemeenteleden en een bijbelfragment.


Engelen lopen op kousenvoeten.
Je hebt veel stilte nodig
om ze te kunnen opmerken.

Anselm Grün, bijgedragen door Ineke Ludikhuize


14dec

Bij psalm 34

De HEER wil ik altijd prijzen. (Psalm 34,2)

Ja Heer, ik wil U altijd prijzen – wat er ook gebeurt vandaag. Ik wil U prijzen en danken omdat U goed bent en omdat alles wat U doet goed is. Aan het begin van mijn dag wil ik het uitroepen: U bent goed! U vult me met uw liefde, zodat datgene wat U in mijn hart legt, uitstroomt naar de mensen om me heen. U verheugt mij met uw vrede en blijdschap.

Heer, Uw goedheid en barmhartigheid achtervolgen mij de hele tijd. Dank U, Heer, dat het niet is alsof ik tegen de wind in moet schreeuwen als ik tot U roep om hulp. U hoort elk woord van mij, zelfs de meest aarzelende fluisteringen van mijn hart. Als ik in de problemen zit of pijn heb, komt U om mij te troosten. Als verdriet mijn gedachten beheerst en mijn hart verduistert, tilt U het juk van zorgen op en koestert mij.

Ja Heer, U redt me van zorgen en problemen. En in situaties waarin er geen directe oplossing is, blijft U dicht bij mij, zelfs al kan ik dat niet altijd merken. Mijn geloof zegt me dat U er bent, bereid om te luisteren en iets te doen volgens uw eigen wijsheid en op uw eigen tijd. U tilt me op wanneer ik struikel en val. U schept er genoegen in om de mensen van wie U houdt te redden, zelfs al zijn ze ver van Uw aanwezigheid en Uw wetten afgedwaald.

Dank U, dat U me hebt bevrijd van schuld en veroordeling! Wat een zegen is het om naar U toe te mogen gaan en te worden bevrijd uit de greep die dat op mijn leven heeft! Wat een vreugde te weten dat U me niet veroordeelt maar me vergeeft en me zo liefhebt dat ik heel word. Elke dag biedt U mij een gewaad van lofprijzing aan in plaats van wanhoop; stralende blijdschap in plaats van somberheid of schaamte. U bent langzaam om vertoornd te raken en haastig om te vergeven. Ik verheug me in Uw liefde!
Uit: “Het Woord onder ons”


Gisteren zong het kamerkoor in de dienst dit stuk, op verzoek hier op de kalender een oude opname van hetzelfde stuk:

Groet,
Maarten van der Bijl


Uit de bijbel

volgens het lectionarium van de Katholieke Bijbelstichting

Matteüs 21:28-32

In die tijd zei Jezus tot de hogepriesters
en de oudsten van het volk:
“Wat denkt ge van het volgende?
Een man had twee zonen.
Hij ging naar de eerste toe en zei:
Mijn zoon, ga vandaag werken in mijn wijngaard.
Goed vader, antwoordde deze,
maar hij deed het niet.
Toen ging hij naar de tweede en zei hetzelfde.
Deze antwoordde: Neen, ik wil niet;
maar later kreeg hij spijt en ging toch.
Wie van de twee heeft nu de wil van zijn vader gedaan?”
Zij zeiden:
“De laatste”.
Toen zei Jezus hun:
“Voorwaar, Ik zeg u:
de tollenaars en de ontuchtige vrouwen
gaan eerder dan gij het Rijk Gods binnen.
Johannes kwam tot u en beoefende de gerechtigheid;
toch hebt gij hem geen geloof geschonken,
terwijl de tollenaars en de ontuchtige vrouwen
hem wel geloof schonken.
Maar zelfs, nadat ge dit hadt gezien,
zijt ge toch niet tot inkeer gekomen
en hebt ge hem geen geloof geschonken.”

Gerelateerd