11 december 1015

11

Geschreven door Maarten van der Bijl

Foto: Liesbeth Orthel. Amsterdam Light Festival 2015.

Dit bericht maakt deel uit van de adventskalender. Elke dag vind je hier bijdragen van gemeenteleden en een bijbelfragment.


Al gaat het goed
dit paradijs lijkt soms verdacht veel op een hel
Maar goed, ik sta stil, sta versteld, en herinner me
alles is er al van binnen.
Bijdrage van Ineke Ludikhuize, uit: ‘Hemel Valt’ van Typhoon

De ongeworden God wordt midden in de tijd
wat Hij nooit is geweest in alle eeuwigheid.

Het ongeschapen Licht wordt een geschapen wezen,
dat door Zichzelf zijn schepsel kan genezen.

Maria, Nazareth, de bode Gabriël,
zij zijn: mijn ziel, mijn hart, Gods licht, – maar weet het wel.
mijn hart moet dan een dal vol pure bloemen zijn,
mijn ziel moet wezen als een maagd, verblindend rein,
en wonen in dit dal; tot hemels licht ontspruit
als God diep in haar geest zijn eeuwig Woord ontsluit.

Angelus Silesius 1624-1677


Uit de bijbel

volgens het lectionarium van de Katholieke Bijbelstichting

Matteüs 17:10-13

Bij het afdalen van de berg
stelden de leerlingen Jezus de vraag:
“Waarom zeggen de schriftgeleerden toch
dat eerst Elia moet komen?”
Hij gaf hun ten antwoord:
“Inderdaad, Elia zal komen om alles te herstellen.
Ik zeg u zelfs:
Elia is reeds gekomen,
maar zij hebben hem niet erkend
doch naar willekeur met hem gehandeld,
zoals ook de Mensenzoon van hen te lijden zal hebben.”
Nu begrepen de leerlingen
dat Hij hun over Johannes de Doper gesproken had.

Gerelateerd