10 december 1015

10

Geschreven door Maarten van der Bijl

Foto: Liesbeth Orthel. Deze Nijntje hoort bij de Nijntje Art Parade voor Unicef. Hier zie je de hele afbeelding.

Dit bericht maakt deel uit van de adventskalender. Elke dag vind je hier bijdragen van gemeenteleden en een bijbelfragment.


Eeuwige, Nieuwe, Nog niet gezieneBuiten mijn binnenste,
nodig me uit
tot dwars
en nieuw
daag me uit
tot verder
en naaste
maar laat me vandaag met rust
opdat ik
in die rust
in de stilte
in de verveling
in de ontspanning
in het niet moeten
maar mogen
vandaag
een spoortje
van u vind.
Weet waar het u om gaat.
Een nieuwe naam ontdek
voor jou
verrassende levenskracht
Verfrist weer op pad mag
met een glimlach
en rustige moed.
en een sterk hart
Liefdevol
voor mezelf
de mensen die om me heen zijn
de wereld,
ja die ook

amen

Alleke Wieringa


Uit de bijbel

volgens het lectionarium van de Katholieke Bijbelstichting

Matteüs 11:16-19

In die tijd sprak Jezus tot de menigte:
“Waarmee zal Ik dit geslacht vergelijken?
Het gelijkt op kinderen die op het marktplein zitten
en de andere partij toeroepen:
Wij hebben voor jullie op de fluit gespeeld
en jullie hebt niet gedanst;
wij hebben een treurlied gezongen
en jullie hebt niet op je borst geklopt.
Immers: Johannes komt,
hij eet niet en drinkt niet, en ze zeggen:
Hij is van de duivel bezeten!
De Mensenzoon komt,
Hij eet en drinkt wel, en ze zeggen:
Kijk die gulzigaard en wijndrinker,
die vriend van tollenaars en zondaars!
Maar de wijsheid vindt haar rechtvaardiging in haar werken.”

Gerelateerd