1 december 1015

1

Geschreven door Maarten van der Bijl

Dit bericht maakt deel uit van de adventskalender. Elke dag vind je hier bijdragen van gemeenteleden en een bijbelfragment.


 

bijdrage van Inge van de Pavoordt


Samenleving

“Wat schort er aan de samenleving?”
vraagt ons een vette krantenkop.
Mijn antwoord luidt: de samenleving
houdt meestal bij de voordeur op.

~ Toon Hermans, uit: Fluiten naar de overkant, Elsevier 197

bijdrage van Arthur Modderkolk


 

Uit de bijbel

volgens het lectionarium van de Katholieke Bijbelstichting

Matteüs 15: 29-37

In die dagen kwam Jezus eens langs het meer van Galilea.
Hij ging de berg op en zette zich daar neer.
Talrijke mensen stroomden naar Hem toe,
die lammen, gebrekkigen, blinden,
stommen en vele anderen met zich meevoerden
om ze aan zijn voeten neer te leggen.
Hij genas hen, tot verbazing van het volk
dat zag hoe stommen spraken en gebrekkigen gezond werden,
lammen liepen en blinden konden zien.
En zij verheerlijkten de God van Israël.
Jezus riep zijn leerlingen bij zich en sprak:
“Ik heb medelijden met al deze mensen,
omdat ze al drie dagen lang bij Mij blijven,
zodat ze nu zonder voedsel zijn;
maar Ik wil hen niet laten gaan
zonder dat zij eerst gegeten hebben,
omdat Ik vrees dat zij anders onderweg zullen bezwijken.”
De leerlingen merkten echter op:
“Waar halen wij op een zo eenzame plaats
genoeg brood vandaan om al dat volk te verzadigen?”
Jezus vroeg hen:
“Hoeveel broden hebt ge dan?”
“Zeven” antwoordden zij “en wat visjes.”
Nadat Hij het volk gelast had op de grond te gaan zitten
1nam Hij de zeven broden en de vissen
welke Hij na het spreken van het dankgebed brak,
en ze aan de leerlingen gaf, die ze weer aan het volk gaven.
Allen aten tot ze verzadigd waren
en aan overgebleven brokken
haalde men nog zeven volle manden op.

Gerelateerd