Wat betekent vrede voor jou? Utrecht in dialoog

Wat betekent vrede voor jou? Utrecht in dialoog
Datum 15 december 2015
Tijd 19:00 - 21:30 uur
Locatie Geertekerk
Entree
gratis!

In de geborgenheid van de veilige Geertekerk gaan we met elkaar in gesprek over onze ervaringen en dromen over Vrede. De avond is georganiseerd door Hogeschool Utrecht en door Utrecht in Dialoog, waar Geertekerkers een actieve rol spelen.

Want voor een gesprek over dit thema is alle reden. 2015 was een roerig jaar waarin oorlog en geweld op vele plekken in de wereld aanwezig was en nog steeds is. Dit heeft ook in Nederland geleid tot gevoelens van angst en een grotere afstand tussen mensen. Tussen mensen die vluchtelingen welkom heten en mensen die protesteren tegen hun komst. Hoe ervaar jij de veranderingen in de samenleving en de gebeurtenissen in Parijs?
Leef je in vrede of in angst samen met anderen? Wat betekent vrede voor jou? Kun je hier zelf betekenis aan geven en hoe doe je dat dan? In familieverband, op je werk, in de buurt, met vrienden, in Utrecht, in de wereld…? Ga je om met vluchtelingen, bestrijd je radicalisering en extremisme op school, in je werkomgeving, op straat, in het publiek domein….? Wat is je droom over vrede en wat kun je doen om deze dichterbij te brengen? Tijd voor een goed gesprek tussen de angst van Parijs en  de kerstdagen van hoop op “vrede op aarde”.

Dialoog in het Engels en in het Nederlands

De dialoog in de Geertekerk staat open voor iedereen die in is voor een goed gesprek over Vrede in donkere dagen: studenten en medewerkers van de Hogeschool en alle andere Utrechters. Er zijn ook dialoogtafels in het Engels zodat ook mensen die het Nederlands niet eigen zijn mee kunnen doen. De Hogeschool Utrecht en Utrecht in Dialoog heten u van harte welkom!

Graag opgeven via dit formulier!

Agenda