Stervelingen onder elkaar

Stervelingen onder elkaar
Datum 9 maart 2023
Tijd 14:00 - 16:30 uur
Locatie Culemborg
Entree
zie uitleg

Sterven in vertrouwen en nabijheid

Dit voorjaar hebben in Bilthoven goed bezochte bijeenkomsten plaatsgevonden waarin met elkaar kon worden nagedacht en gesproken over de allerlaatste levensfase, de fase van het sterven. Er werden in kleine kring vragen gesteld en kennis en ervaringen gedeeld onder de leiding van oud-hospice arts Piet van Leeuwen en oud-hospiceverpleegkundige Willy Steenbrink. Piet en Willy zijn bereid deze bijeenkomsten ook voor de Remonstranten West-Betuwe te verzorgen. Zij hebben in het hospice jarenlang ervaring opgedaan met het stervensproces en met het steun bieden aan stervenden en hun naasten. Deze schat aan ervaring willen ze graag met ons delen, op een serieuze en toch lichte wijze.

Opzet programma

Tijdens de eerste middag zullen we ingaan op de volgende vragen: ‘Welke verwachtingen en beelden dragen we met ons mee over de stervensfase? Komen die wel of niet overeen met de werkelijkheid? Kunnen we de stervensfase tegemoet gaan in het vertrouwen dat het gaat om een zachte landing? Of niet?’
Op de tweede middag wordt stil gestaan bij de vragen: ‘Hoe verhouden we ons tot het sterven en het sterfbed van een naaste? Hoe is het om daar getuige van te zijn? Wat kan een sterveling betekenen voor een andere sterveling in die laatste dagen en uren? Draait het om wat je doet voor de ander of om de wijze waarop je er voor haar of hem bent?’

De bijeenkomsten bestaan uit een informatief gedeelte en een gedeelte waarin het mogelijk is, al of niet in kleinere groepen, om eigen ervaringen met elkaar te delen. Bij dit gedeelte kunnen ook onderwerpen aan bod komen als de spirituele kant van het sterven, de rol van ondersteunende rituelen, het waken en de angst voor de dood. Het feit dat we allemaal stervelingen zijn is tijdens deze middagen een voelbaar en verbindend element.

Het aantal deelnemers bedraagt maximaal twintig, zodat we daadwerkelijk met elkaar in gesprek kunnen zijn. Het is de bedoeling dat je beide bijeenkomsten aanwezig kunt zijn.

Meedoen?

Plaats en data: Culemborg, Open Hof (Beethovenlaan 20) op 9 en 23 maart
Tijd: 14.00 – 16.30 uur
Kosten: leden/vrienden van de Geertekerk of Remonstranten West Betuwe gratis, overige belangstellenden 20 euro
Informatie : pietwvanleeuwen@gmail.com T 06 101 26 466
Opgeven: joanneke.van.aller@gmail.com

Agenda