Oecumenelezing met Paul Schenderling

Oecumenelezing met Paul Schenderling
Datum 12 april
Tijd 14:00 - 18:30 uur
Locatie Geertekerk

Op 12 april organiseert de Raad van Kerken in Nederland zijn jaarlijkse Oecumenelezing. Hoofdspreker van de oecumenelezing 2024 is econoom Paul Schenderling. Schenderling is oprichter en programmaleider van de denktank Postgroei Nederland en auteur van het spraakmakende boek ‘Er is leven na de groei’. Daarin beschrijft hij concrete verbetervoorstellen voor een andere inrichting van de economie, de sociale zekerheid, de landbouw, de zorg en mobiliteit. Ook schetst Schenderling wat deze veranderingen praktisch betekenen voor ons dagelijks leven.

Op deze middag verwelkomen we de nieuwe algemeen secretaris van de Raad, ds. Coen Wessel. We nemen daarmee ook afscheid van ds. Christien Crouwel. Zij heeft zich de afgelopen jaren met veel energie toegewijd aan het landelijke werk van de Raad maar zal nu andere wegen inslaan. Bij de borrel aan het einde van de middag kunt u beiden de hand schudden.

Agenda