Kerkdienst Schoonhoven

Kerkdienst Schoonhoven
Datum 19 maart 2023
Tijd 10:00 uur
Locatie Schoonhoven

Viering georganiseerd door Remonstranten Schoonhoven:

  • Voorganger: Esther van der Panne
  • Locatie: remonstrantse kerk, Kruispoortstraat 8, Schoonhoven
  • Tijd: 10.00 uur
  • Collecte: Inloophuis Domino in Gouda
    Op zoek naar een plek waar je je thuis voelt? Een huiskamer waar je even op adem kunt komen? Iemand om je verhaal aan te vertellen? Inloophuis Domino in Gouda is er voor iedereen die daar behoefte aan heeft. Vanuit een christelijk sociale levensvisie, biedt Domino sociaal en maatschappelijk zwakkeren een plaats waar zij welkom zijn. Alle bezoekers zijn welkom, ongeacht religie of afkomst. Het Inloophuis bindt de strijd aan tegen de eenzaamheid in onze maatschappij door een luisterend oor te bieden. Het is een unieke ‘huiskamer’. Wie wil, kan vrijblijvend binnenlopen voor een kop koffie of thee, een gezellig praatje, een spel of zomaar. Vier keer per week wordt er ’s avonds een warme maaltijd geserveerd. Eén keer per week ’s middags een seniorenmaaltijd. De (betaalde) coördinator vormt samen met de (vrijwillige) stafleden de staf voor de vrijwilligers. De belangrijkste taak van de coördinator is het aansturen van de ruim 90 vrijwilligers.
    Een donatie kunt u ook overmaken: NL88 INGB 0001 7732 45 t.n.v. Vrienden van Inloophuis Domino.

Agenda