Kerkdienst Schoonhoven

Kerkdienst Schoonhoven
Datum 14 april
Tijd 10:00 uur
Locatie Schoonhoven

De remonstranten organiseren in Schoonhoven gemiddeld om de week een kerkdienst. De remonstrantse kerk is te vinden aan de Kruispoortstraat op nummer 8. De vieringen beginnen om 10.00 uur.

Zondag 14 april

 • Voorganger: Claartje Kruijff
 • Collecte diaconie: Voedselbank IJssel en Lek + inzameling levensmiddelen!
  In Nederland leven steeds meer mensen onder de armoedegrens, nu nog meer door de hoge prijzen voor energie en levensmiddelen. Voedselbank IJssel en Lek voorziet mensen in de Krimpenerwaard van volwaardige voedselpakketten door samen te werken met supermarkten, lokale winkeliers en bedrijven, instellingen, overheden, kerken, scholen en particulieren. Supermarkten en andere winkeliers van levensmiddelen kopen steeds scherper in om niet teveel producten over te houden. Dat gaat enerzijds verspilling tegen, anderzijds krijgt de voedselbank zo minder levensmiddelen binnen. Bijdragen in producten zijn nodig en tegelijk ook in geld. Geld is bestemd voor de exploitatie van de voedselbank en ook om schaarse voedingsmiddelen bij te kopen.

  Deze zondag zamelen we ook weer producten in!
  Gevraagde producten zijn: koffie, thee, broodbeleg, blikjes vlees of vis, pasta, pastasaus en beschuit.

  Meer informatie: www.voedselbankijsselenlek.nl
  Rechtstreeks steunen kan via: NL85 RABO 0320 3968 00 ovv Voedselbank IJssel en Lek

Agenda