Kerkdienst Geertekerk – Startzondag

Kerkdienst Geertekerk – Startzondag
Datum 13 september 2020
Tijd 10:30 uur
Locatie Geertekerk

Welkom aan nieuwe leden en vrienden

De Startzondag op 13 september zal dit jaar een iets ander karakter hebben. Door de beperkingen in het voorjaar was het niet mogelijk om in de Pinksterdienst de nieuwe leden en vrienden van het afgelopen jaar welkom te heten. Daarom is besloten dat in deze dienst te doen. Wij hopen dat veel van de nieuwe leden en vrienden hierbij aanwezig kunnen zijn. Omdat wij nog steeds maar een beperkter aantal kerkbezoekers kunnen ontvangen, zullen er in deze dienst helaas minder plaatsen zijn voor de andere bezoekers.

Jaarthema A Wonderful World

In deze dienst starten we ook met ons jaarthema: ‘A Wonderful World’. Eva, bewoonster van het paradijs, zal ons bij de hand nemen en ons laten delen in hoe zij de wereld beziet.
Eva, Genesis 2:4b-25: Wie is Eva: moeder van alle levenden, veroorzaakster van de zonde, of gaat het om het menselijke verhaal over het verwerven van kennis en wat dit voor ons betekent?

Informatie over Stichting Kansarmen Sri Lanka

De Stichting beoogt de kwaliteit van leven van de (meest) kansarme inwoners van Sri Lanka via Water, Sanitaire faciliteiten en Gezondheidslessen te verhogen. De doelgroep bestaat uit plattelandsscholen, woongemeenschappen, tehuizen voor kinderen, ouderen en mensen met een beperking. In juni jl. werd nog een project afgerond in de provincie Uva. Voor 726 kinderen in de leeftijd van 13 tot 18 jaar  van hele arme families, met 74 leerkrachten, is er een waterpijpleiding aangelegd van ca. 650 meter. Ook deze families en leerkrachten hebben nu gelukkig het gehele jaar door schoon drinkwater.
www.kansarmensrilanka.nl

Bloemengroet en wake voor uitgeprocedeerde asielzoekers

Elke eerste zondag van de maand om 16.30 uur wordt bij het Detentiecentrum A.Z.C. Zeist aan de Richelleweg in Soesterberg een wake t.b.v. de uitgeprocedeerde asielzoeksters en hun kinderen gehouden, georganiseerd door de kerken van de omliggende gemeenten: http://www.wakezeist.nl.
Op zondag 27 september verzorgt de Geertekerk de wekelijkse bloemengroet.

Agenda