Kerkdienst Geertekerk – Laatste zondag kerkelijk jaar

Kerkdienst Geertekerk – Laatste zondag kerkelijk jaar
Datum 22 november 2020
Tijd 10:30 uur
Locatie Geertekerk
  • Laatste zondag van het kerkelijk jaar
  • Voorganger: Marthe de Vries
  • Muziek: Maarten van der Bijl
  • Liturgie – Orde van dienst
  • (Digitale) collecte: 1e collecte:  voor het werk van de diaconie en deze week is dat voor de Stichting COMETussen Palestijnen en Israëli’s overheerst wederzijds wantrouwen, ze leven naast elkaar in twee verschillende werelden. Het is moeilijk en vaak zelfs onmogelijk om met elkaar in contact te komen. Stichting COME organiseert daarom ieder jaar dialoogseminars voor circa 30 jonge Israëli’s en Palestijnen op Cyprus, neutraal terrein. Gedurende 11 dagen ontstaat er een gedeeld besef van elkaars menselijkheid. Angst en wantrouwen worden omgezet in vertrouwen en vriendschap. Sommige deelnemers gooiden hun leven radicaal om na zo’n seminar.

  • De 2e collecte in de digitale collecte omgeving van de GIVT-app is voor de Geertekerk – het werk van de gemeente
  • Reserveren: mail bij voorkeur voor vrijdag 18.00 uur naar reservering@geertekerk.nl
  • Meeluisteren via de radio
  • Napraten na de dienst: via zoom

 

Mijn held en ik – lezing

Vrouwe Wijsheid, Wijsheid van Salomo 7:22-8:1: De Vrouwe Wijsheid die koning Salomo ten tonele voert is de top van alles: deugdzaam en bloedmooi. Een ode van een verliefde koning? Of is zij het vrouwelijke gezicht van God? Er zijn vele manieren van lezen en interpreteren.

Agenda