Kerkdienst Geertekerk

Kerkdienst Geertekerk
Datum 16 juni
Tijd 10:30 uur
Locatie Geertekerk

Iedere zondag is er om 10.30 uur een viering in de Geertekerk: ruimte voor reflectie, gebed en muziek. De diensten uit de Geertekerk zijn online te volgen of later terug te zien.

Zondag 16 juni

  • Voorganger: Florus Kruyne
    Florus Kruyne is emeritus predikant. Hij is jarenlang als predikant verbonden geweest aan de Geertekerk. Daarnaast was hij werkzaam als geestelijk verzorger in het Diakonessenhuis.
  • Muziek: Maarten van der Bijl
  • Collecte: de 1e collecte in de dienst is voor het werk van de diaconie, of een goed doel dat door de diaconie is uitgekozen, de 2e is na afloop van de dienst en is bestemd voor het werk van de remonstrantse gemeente zelf. Je kunt zowel contant als digitaal bijdragen.

    Collectedoel van deze week: Villa Vrede – een plek in Utrecht voor ontmoeting, ontspanning en ontwikkeling van mensen zonder verblijfstatus.

Agenda